Sprankje hoop op inspraak fusie Hofpoort

5 maart 2015

SprankjeHoop

Het Hofpoort Ziekenhuis heeft het besluit genomen dat het gaat fuseren met Antonius in Nieuwegein. Hiermee gaat de ziekenhuiszorg dichtbij voor Woerden en omgeving verloren. De fusie mag pas doorgaan nadat de Nederlandse Zorgautoritieit (Nza) goedkeuring verleent. De gemeente Woerden heeft in een brief aangegeven bij de NZa dat het Hofpoort haar niet betrokken heeft. Eén van de belangrijkste toetsingseisen van de NZa.

Er is kans dat de NZa besluit dat de besluitvorming door het Hofpoort over moet.In de brief van 6 februari jongstleden aan de gemeente Woerden geeft het Hofpoort aan dat zij van mening is dat de gemeente geen stakeholder is. Navraag bij de NZa leert dat zij de termen stakeholder, betrokkene of belanghebbende als hetzelfde zien. Dit is van belang in de procedure om te komen tot een fusiebesluit. De NZa toetst namelijk of alle stakeholders voldoende betrokken zijn geweest bij de besluitvorming. In de telefonische toelichting is door de NZa aangegeven dat zij gemeenten in principe zien als stakeholders. Gemeente Woerden heeft met een brief op 17 oktober 2014 en deze week (4 maart 2015) met krachtige termen aan de NZa laten weten dat zij niet betrokken is geweest. Op geen enkele wijze is transparant geworden waarom een fusie noodzakelijk is. Waarom het scenario van de directrice van het Hofpoort beter is dan het scenario van de cliëntenraad. Op geen enkele wijze is duidelijk wat het beste besluit is voor de toekomst van de ziekenhuiszorg voor de inwoners van Woerden en omgeving.De komende weken zal het Hofpoort haar fusieplannen inleveren bij de NZa. Vervolgens heeft de NZa 6 weken om de fusie toe te staan of niet. Zij zal onder meer toetsen of stakeholders voldoende betrokken zijn geweest. Met de brieven van de gemeente Woerden, waarin duidelijk is aangegeven dat de gemeente zich niet betrokken voelt, is er een kans dat de NZa de fusie niet goedkeurt.

Hier kunt u de brieven downloaden

17oktober2014

6februari2015

4maart2015