Stand van zaken locaties nieuwe woningbouw

Terrein voormalig bussenfabriek

Inwonersbelangen is zeer bezorgd over de geluiden die zij horen over het vertragen of niet doorgaan van (de zo nodige) nieuwbouw in de gemeente. Vorig jaar heeft zij al reeds opgeroepen de plannen niet te laten vertragen door verkiezingen, maar door te gaan met ontwikkelen omdat de opgelopen achterstand nog groter zou worden.

We weten inmiddels allemaal dat de bouwsector oververhit is. Mensen om het werk te doen zijn moeilijk of niet te krijgen. Dit terwijl er nog zoveel moet gebeuren aan nieuw te bouwen woningen, verbouwen van woningen naar levensbestendig en het ombouwen van kantoren. En dan is er ook nog de opgaaf van de transitie naar CO2-neutraal.

 

 

Vragen:

  1. Wat is de huidige actuele stand van zaken met betrekking tot de woningbouw in gemeente Woerden?
  2. Zijn er locaties en projecten die vertraging oplopen of niet doorgaan?
  3. Wat heeft het college gedaan om de snelheid erin te brengen?
  4. Heeft het college nagelaten om de raad en de inwoners op de hoogte te brengenĀ over vertragingen? Zo, ja waarom en hoe wordt dit in de toekomst voorkomen?