regulering

Struikelend parkeerbeleid in Woerden

Verandering, verdeeldheid en de verwondering

Als fractievoorzitter van Inwonersbelangen heb ik mij verwonderd over de hele gang van zaken over de aanpak, invoering en uitwerking van het parkeerbeleid. Basis was de verkeersvisie, parkeervisie en de binnenstadvisie. Hierin staan uitgangspunten die in de uitwerking op verschillende manieren uitgelegd zijn. Ook de politieke partijen staan daar weer verschillend in. Dat bleek uit het tweede door Inwonersbelangen aangevraagde Interpellatiedebat van donderdag 14 oktober.

De verandering: terugblik

Inwonersbelangen en ook de VVD hadden bij de invoering tegen het parkeerbeleid voor de binnenstad gestemd. Er waren te grote vraagtekens van de uitkomsten uit participatie in Coronatijd. Bij de invoering en communicatie werden vele fouten gemaakt. Het werd steeds duidelijker dat de gevolgen voor ondernemers en bewoners steeds meer voelbaar werden. Rondjes rijden om een parkeerplek te zoeken. Omzetdaling door wegblijven van klanten en de 20 euro die op diverse plekken betaald moest worden voor een dagkaart.

De Verdeeldheid: Geen gehoor bij gemeente, college en gemeenteraad

Bewoners en ondernemers waren zeer verheugd dat Inwonersbelangen een inloopavond organiseerde in september. Tot dat moment waren velen niet  gehoord. Veel inwoners waren uitgeloot om te participeren, maar waren daar niet over geïnformeerd. E-mails aan de gemeente bleven onbeantwoord. De Ombudsman kwam er aan te pas om in contact te komen met de gemeente. Op de inloopavond zijn de pijnpunten geïnventariseerd.  Dit verslag is breed gedeeld en gaf aan dat het echt menens was in de Binnenstad. Duidelijk was dat het parkeerbeleid tot verdeeldheid onder de bewoners en ondernemers had geleid. Dat bleek ook in een door de gemeenteraad gehouden hoorzitting. Ook werd daar duidelijk dat er in een vroeg stadium van het participatietraject sprake was van winnaars en verliezers. Ongekend voor Woerden.

Bewoners en ondernemers hadden de wens om terug te gaan naar de tekentafel met het parkeerbeleid. Om te behouden wat goed had uitgepakt. En dit keer met een participatietraject waar alle bewoners en ondernemers aan mee konden doen. En dat dit keer de vertegenwoordiging wel goed georganiseerd zou worden.

Parkeerbeleid Woerden

Moties waar inwoners niet om gevraagd hebben

Helaas heeft het interpellatiedebat niet opgeleverd wat de wensen van bewoners en ondernemers waren. Onder aanvoering van het CDA heeft de coalitie (D66, CU/SGP, LvdD) een motie ingediend om slechts een paar pijnpunten aan te laten pakken door het college. Een grote meerderheid (Progressief Woerden en Sterk Woerden steunde de motie) in de gemeenteraad heeft zich hierachter geschaard. De motie die de wens van heel veel bewoners en ondernemers vertegenwoordigde om opnieuw naar de uitgangspunten te kijken vanuit een brede participatie haalde het niet. Onbegrijpelijk voor Inwonersbelangen. Hoe kan het dat de stem van de inwoners zo overduidelijk niet gehoord wordt in de gemeenteraad?

De verwondering: Proef met prijskaartje van jaarlijks 300.000 euro

OOok de motie om 1 uur gratis parkeren in de parkeergarage werd met een grote meerderheid aangenomen. Dit laatste tot grote verwondering van Inwonersbelangen. Het werd als een cadeautje voor de winkeliers gepresenteerd. Ze hadden enorm te lijden gehad van het nieuwe parkeerbeleid met omzetderving tot gevolg. Het gaat om een proef tot en met januari 2022. Als de proef positief is dan wordt dit structureel beleid. De kosten zijn 25.000 euro per maand. Dus 300.000 euro per jaar. Waaruit dit bedrag betaald moest worden deed er niet toe. Deze ongedekte cheque werd zomaar aangegaan door de gemeenteraad. Ondanks de zeer penibele financiële situatie van gemeente Woerden. Had dit niet beter besteed kunnen worden aan het verenigingsleven, armoedebestrijding of de woningnood? Tot slot nog de vraag als de proef niet slaagt? Dan krijgt de bezoeker met weer veranderende parkeerregels te maken. De ondernemers vroegen voornamelijk om eenvoudig parkeerbeleid, zonder de rimboe van parkeerborden die er tot nu in binnenstad is ontstaan.

Parkeerbeleid Woerden

De toekomst: Lange tijd onrust

TweTwee moties zijn dus aangenomen en nu is het afwachten wat er gaat gebeuren Er lopen nog procedures bij de bezwaarschriften commissie. Het gaat om bezwaren van meer dan 100 mensen. Ook is er nog een klacht bij de Nationale Ombudsman. Wij hebben begrepen dat bewoners en ondernemers van de binnenstad het er niet bij laten. Zij willen een rechtvaardig parkeerbeleid voor iedereen. Dit wordt ook duidelijk uit de e-mails en brieven die na het interpellatiedebat gestuurd zijn. Inwonersbelangen blijft dit op de voet volgen. En alles in het werk stellen dat nodig is om te komen tot een door iedereen gedragen parkeerbeleid.

Fractievoorzitter Inwonersbelangen,

Hendrie van Assem