tegenbegroting voor Woerden

Tegenbegroting voor Woerden

Tegenbegroting voor Woerden: Geld naar wegen, veiligheid en wonen, niet naar meer management

Door de coalitie worden keuzes gemaakt om miljoenen in de organisatie van de gemeente Woerden te pompen. Voor Inwonersbelangen aanleiding om een tegenbegroting voor Woerden op te stellen.

tegenbegroting voor Woerden

De coalitie van D66, Progressief Woerden, Sterk Woerden, VVD en SGP/CU wil extra geld voor onder andere:

  • €820.000,- voor extra programmamanagement;
  • €80.000,- voor een strategisch communicatieadviseur;
  • €50.000,- voor een ICT-adviseur.

Geld dat voornamelijk gaat naar meer management en meer adviseurs.

Door andere keuzes te maken is er genoeg geld om zaken te regelen waar wel om gevraagd wordt. Zoals een extra brug over de Rijn, westelijke randweg, oplossen problematiek Steinhagenseweg, investeren in jongeren, betaalbaar wonen voor jong en oud en zichtbare wijkagenten op straat. Natuurlijk kan de raad nu ook besluiten dat de winkeliers de vrijheid krijgen om open te zijn op zondag en om echt samen met inwoners op te trekken. Allemaal zaken die ontbreken in de begroting 2017-2020.

Download hier de tegenbegroting.

Tegenbegroting levert €2,7 miljoen op

In de tegenbegroting wordt duidelijk dat we ook nog eens geld overhouden als er andere keuzes gemaakt worden. Bij elkaar houden we dan €2,7 miljoen over.

Algemene reserve is geen spaarpot

Waar we de afgelopen periode ook achter zijn gekomen is dat de algemene reserve niet bestaat uit een spaarpot (obligaties). Het is uitgegeven aan onder andere de parkeergarage, Minkamacollege, Kerkplein en 2 brede scholen. De ontvangen €32,- miljoen van de verkoop van Eneco in 2005 of 2006 is hier aan besteed. Als er iets ten laste wordt gebracht van de algemene reserve betekent dit dat gemeente Woerden dit gaat lenen. Het onderpand is het vastgoed en de algemene reserve wordt dan lager. Overigens is dit niet strijdig met de gemeentelijke begrotingsregels. Maar iets ten laste van de algemene reserve brengen, waar de begroting 2017-2020 veelvuldig gebruik van maakt, zorgt voor een hogere schuld. En hogere jaarlijkse extra uitgaven die gemoeid zijn met de aflossing en rente van de toegenomen schud.