Hendrie van Assem

Terugblik gemeenteraad 23 februari  2023

Vorige week donderdag (23-2) was de maandelijkse raadsvergadering van gemeente Woerden. Er was aandacht voor het leed van de aardbevingen in Turkije en Syrië, we namen afscheid van en verwelkomde een nieuw raadslid en commissieleden en namen een besluit over nieuwbouw in Harmelen en bogen ons over de extra gevraagde financiële middelen door Ferm Werk.

Aardbeving in Turkije en Syrië

Hatice Oksas en Belgin Heybeli spraken de gemeenteraad toe. Dit deden ze namens SAMEN STERK, een Woerdens initiatief als steun voor de slachtoffers van de natuurramp in Turkije. Het aangrijpende verhaal maakte duidelijk wat een leed er wordt geleden. Familieleden, vrienden en bekenden die van de ene dag op de andere dakloos zijn geworden. Buiten in de kou en regen op straat slapen. Hatice en Belgin hebben van hun spaargeld zelf tenten aangeschaft. En ze hebben het initiatief genomen voor een benefiet diner op vrijdag 24 februari. De opbrengst wordt besteed aan de zeer urgente zaken die getroffene in het aardbevingsgebied nodig hebben. De gemeenteraad heeft besloten om de opbrengst te verdubbelen. Om zo een lokale bijdrage te leveren om het leed en verdriet te verminderen die de aardbeving veroorzaakt heeft.

Afscheid en welkom van nieuwe mensen

Fractievoorzitter van het CDA, Job van Meijeren, heeft iedereen verrast met zijn aankondigingen om te stoppen als raadslid. Hij was tot conclusie gekomen dat de combinatie van een jong gezin, werk en het raadswerk niet goed meer te combineren was. Zijn drijfveer om het 100% goed te willen doen kwam in de knel. Tijdens deze raadsvergadering werd de tijd genomen om afscheid te nemen. Hij is opgevolgd door Lozefina Paulet van het CDA. Ook zijn er 2 commissieleden geïnstalleerd: Marie Claire Gerritsen voor Splinter en Rita Sluijs voor Sterk Woerden. Tot slot namen we ook nog afscheid van onze griffier Mark Tobeas en de griffiemedewerker Sandra Verhoef.

Hof van Harmelen

Na jaren, en dan hebben we het over meer dan 20 jaar, wordt er op de open plekken binnen Harmelen eindelijk gebouwd. Denk aan de Raadshuislaan waar het oude gemeentehuis stond. Of aan de Willem Alexanderlaan waar het voormalig zwembad begin van deze eeuw gesloopt is. Nu gaat er dan eindelijk het Hof van Harmelen van start. In dit stuk gebied tussen Ambachtsheerelaan, Tuinderij en Meerkoet gaan 96 woningen komen. Er waren voor Inwonersbelangen nog 2 onderwerpen. De eerste was de ontsluitingsweg via de Schoollaan. En de andere was de privacy die slechter wordt voor de bewoners aan de straten Meerkoet en de Reiger.

Terugblik gemeenteraad

Ons voorstel dat we samen met D66 indiende om geen ontsluitingsweg via de Schoollaan te maken kon rekenen op een zeer ruime meerderheid in de gemeenteraad. Hierdoor wordt een verkeerschaos voorkomen van schoolgaande kinderen, voetgangers en automobilisten die over de krappe en onoverzichtelijke Schoollaan hun weg moeten vinden. Het voorstel om de lengte van de eilandjes met begroeiing op te rekken tot 6 meter (zie tekening hieronder) heeft het niet gehaald. Helaas krijgen hierdoor de huidige bewoners meer inkijk in hun tuin en woning. Geïnteresseerd in het Hof van Harmelen? Hier lees je er meer over: https://hofvanharmelen.nl

€500.000.- tot €700.000,- meer voor Ferm Werk

Ferm Werk zorgt dat de inwoners die een bijstandsuitkering nodig hebben deze krijgen. En ze helpen mensen die in de bijstand zijn gekomen zoveel mogelijk weer aan werk. Zij doen dit voor gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater en Montfoort en Woerden. In de gemeenteraad lagen de plannen van Ferm Werk voor 2024 en verder voor. Tevens vroegen ze extra geld om dit jaar nog te kunnen beginnen met verbetering in de bedrijfsvoering, zoals vernieuwing van de ICT. En ze vroegen extra geld voor vernieuwende activiteiten. Daarbovenop kwam nog dat ze aangeven dat de eerdere bezuinigingen niet gehaald gaan worden. De transparantie daarover werd overigens breed gewaardeerd in de gemeenteraad. Maar bij elkaar ontstaat er wel structureel een gat van €500.000,- tot €700.000,- op de gemeentebegroting. Omdat er risico’s zijn bij de vernieuwingsprojecten hadden wij het voorstel om wel het geld vrij te maken voor de verbeteringen van de bedrijfsvoering. En voor één van de vernieuwingsprojecten, namelijk tegen de armoede. Helaas haalde dit voorstel het niet. De gemeente moet nu een groter gat op de begroting zien op te lossen.