Terugblik gemeenteraad mei 02

Terugblik gemeenteraad 23 mei

Afgelopen donderdag was de maandelijkse gemeenteraad. De belangrijkste punten waren de gemeentelijke financiën, hoe om te gaan met de openbare ruimte en behoefteonderzoek werklocaties. Aan het begin van de vergadering hebben wij aandacht gevraagd voor de lekke banden die ontstaan zijn in de Molenwijk van Harmelen. Er blijken veel scherpe voorwerpen te zitten in de gebruikte ondergrond voor de nieuwe bestrating.

Lekke banden Molenwijk

Na vele jaren is in april 2023 de renovatie van de Korenmolen in Harmelen eindelijk gestart. Begin 2024 was de riolering aan de beurt. Hiervoor is de fundering van hoogovenslakken verwijderd en de ondergrond diep uitgegraven. Daarop is het graafwerk opgevuld met korrels die voorlopig afgedekt zijn met puin. Het gewicht van dat puin is nodig om de korrels gedurende twee maanden te laten zetten. In het puin bevinden zich veel scherpe voorwerpen. Bewoners hebben naast glasscherven veel (scherpe) metaaldelen (schroeven, spijkers en zelfs een speedboor) uit het puin verwijderd. Door de geconstateerde scherpe voorwerpen zijn een fors aantal bewoners getroffen door lekke banden. Sommige zelfs al meerdere keren. Daarnaast zijn de bewoners bezorgd voor de verwondingen die de scherpe voorwerpen in het puin kunnen veroorzaken bij vooral kinderen.

Terugblik gemeenteraad mei 02

Wij vroegen ons af of de gestorte grond voldeed aan de richtlijnen en hoe kan de gemeente de inwoners die schade hebben tegemoet komen. Het college antwoordde dat de grond voldeed aan de richtlijnen en dat ondanks er toch scherpe voorwerpen in kunnen blijven zitten. Voor schade kunnen inwoners terecht bij hun eigen verzekering, eventueel van de gemeente en van de aannemer. Wij vonden de antwoorden teleurstellend, maar moesten het hiermee doen.

Behoefteonderzoek werklocaties

Voor de ondernemers die werklocaties nodig hebben wordt een behoefte onderzoek verder uitgewerkt. Met andere woorden: waar kunnen nieuwe bedrijventerreinen komen? Het gaat om de periode tot en met 2040. Wij hebben ingestemd met het voorstel. Wel hebben we de kanttekening geplaatst dat we niet ontkomen aan gepast uitbreiden. Denk bijvoorbeeld aan gronden aan de westkant van Woerden die in eigendom zijn van gemeente Woerden of het werkterrein bij het bedrijf van Ooijen langs de Herman van Zwietenweg.

Investeringen in balans

De gemeentelijke financiën zijn op dit moment niet rooskleuring. Woerden is een van de gemeenten met de hoogste schuld. Daarom is er een voorstel behandeld om te bepalen hoe hoog de investeringen kunnen zijn de komende jaren. Inwonersbelangen ziet daar de noodzaak toe. Alleen is het kader veel te ruim. De schuld mag veel te hoog worden, de OZB mag te veel stijgen en er worden teveel risico’s gelopen dat de schulden onbetaalbaar worden. Ons voorstel om te komen tot houdbare gemeentelijke financiën, met lagere schulden en geen OZB-stijgingen, haalde het niet. De meeste partijen zien de risico’s niet en zijn bang dat Woerden op slot gaat als ons voorstel aangenomen zou worden. Hierdoor worden de lasten doorgeschoven naar een volgende raadsperiode, onbegrijpelijk vinden wij. Het voorstel van Inwonersbelangen om de gemeenteraad het laatste woord te laten hebben in plaats van het college haalde het wel.

Startnotitie Herijking openbare ruimte

Als laatste is de startnotitie openbare ruimte behandeld. Al jaren is de openbare ruimte speelbal van bezuinigingen en coalitie spelletjes, daardoor moet er iedere keer extra geld beschikbaar worden gesteld omdat het helemaal mis gaat. Met de startnotitie wil het college dit in de toekomst voorkomen. Dit is de zoveelste poging om tot een structureel beleid te komen. Daarom dat wij aangegeven hebben dat het “ont-politiek” moet worden. Daar bedoelen we mee dat de gemeenteraad kaders stelt over de veiligheid en de kwaliteit en weet wat dit gaat kosten. Niet dat er microbesluitvorming over specifieke onderwerpen in de gemeenteraad behandeld wordt of dat het gezien wordt als bezuinigingspost om de begroting sluitend te krijgen. Het voorstel in unaniem aangenomen.

Lees en kijk hier de raadsvergadering na.