Referendum in Woerden

Terugblik gemeenteraad 30 maart 2023

Op de agenda van gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag stonden drie onderwerpen. Het eerste onderwerp betrof het onderhoud van de panden in het bezit van de gemeente. Het tweede onderwerp ging over het onderhoud van de openbare ruimte. Het laatste onderwerp betrof een voorstel van Inwonersbelangen om referenda mogelijk te maken in gemeente Woerden. Lees en kijk hier meer over het referendum in Woerden bij omroep RTV Utrecht.

Referendum motie aangenomen

Inwonersbelangen had het voorstel ingediend om in Woerden referenda mogelijk te maken. Het was spannend of dit het ging halen. Het voorstel is met 16 stemmen voor en 14 tegen aangenomen. Voordat er referenda kunnen worden gehouden, moeten er spelregels worden vastgesteld door middel van een verordening. De meerderheid van de raad wilde eerst alles goed uitwerken, zoals het instellen van een commissie om inwoners advies te geven over geschikte onderwerpen voor een referendum. Het college gaat nu aan de slag om de laatste zaken uit te voeren. Verwacht wordt dat inwoners deze herfst een referendum kunnen aanvragen. Onderwerpen zouden kunnen zijn vuurwerkverbod, parkeerbeleid of de zwembaden.

Referendum Woerden

Onderhoud panden in bezit van gemeente Woerden

Het onderhoud van de gemeentelijke panden werd besproken en de gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwe raming voor het onderhoud de komende jaren. Dit betreft meer dan 50 panden, waaronder het gemeentehuis, gymzalen, brandweerposten, parkeergarage, bibliotheek, aula’s bij begraafplaatsen, stadserf en het dorpshuis in Harmelen.

Onderhoud openbare ruimte een knoppencoaster.

Elke inwoner heeft de afgelopen jaren gezien hoe het onderhoud en beheer in de openbare heeft uitgepakt. Zo’n 12 jaar geleden zijn prachtige onderhoudsprogramma’s gemaakt. Hiermee zou de gemeente kunnen sturen hoe en wanneer er gesnoeid en gemaaid moest worden. Of een brug, weg of fietspad onderhouden of aangepakt moest worden. Met zogenaamde knoppen kon men inzichtelijk maken op welk niveau dit moest gebeuren en wat dit in een meerjarenbegroting ging kosten. Er vijf ‘beeldkwaliteitsniveaus’ van zeer goed tot slecht: A+, A, B, C en D. Klik hier voor de uitleg

Forse bezuinigingen

De raad koos voor het hogere niveau B voor de binnenstad en niveau C voor de rest van de gemeente. Jaren daarna kwam men er achter dat het niveau zakte. Er was meer geld nodig  en de raad stak miljoenen om het afgesproken niveau te halen. Toen in de vorige coalitie bleek dat er andere afwegingen gemaakt moesten worden (strategische heroriëntatie) is er geld afgehaald om de begroting sluitend te krijgen. Gevolg is dat het beleid naar de knoppen is. Dit bleek uit een onderzoek van de rekenkamer.

Het college, gesteund door de coalitie, deed het voorstel om opnieuw naar de knoppen te kijken. Een proces van minimaal een jaar, anderhalf jaar om te kijken op welk niveau en tegen welke kosten het beheer uitgevoerd moet worden. Als u het nog begrijpt? Er zijn voorbeelden genoeg dat er snel gehandeld moet worden. Kijk op dit moment hoe het Schilderskwartier erbij ligt. Of hoe de bewoners van de Molenwijk in Harmelen al meer dan 15 jaar wachten op de ophoging van de straat.

Inwonersbelangen ziet samen met de inwoners dat de ondergrens allang bereikt is en maakt zich grote zorgen of dit nog goed gaat komen. De coalitiepartijen Lijst van der Does, CDA, Progressief Woerden en ChristenUnie/SGP zagen de noodzaak om snelheid te maken niet. Het voorstel om weer een langdurig traject in te gaan, zonder dat er nu iets gebeurd heeft het gehaald. We gaan weer staren naar “knoppen”. Geen inwoner die begrijpt waar dit om gaat. De gemeente gaat gewoon weer de “knoppen-achtbaan” in…