Terugblik gemeenteraad Woerden 17 november 2022

Op donderdag 17 november werd de begroting van gemeente Woerden voor 2023 behandeld. Het meest in het oog springend was het voorstel om de OZB met 12,2% te verhogen. Het is iets lager geworden, namelijk 9,2%. Dit was binnen de coalitie al beklonken. Er viel niet meer over te praten. Het is dan ook een teken aan de wand dat alleen de coalitiepartijen instemde met de begroting. 17 stemmen voor en 14 tegen. Bijzonder was het stemgedrag van Lijst van der Does. Ze blijven, ondanks hun belangrijkste verkiezingsbelofte, de komst van windmolens steunen. En braken ook met andere verkiezingsbeloften. Zo gaven ze geen steun voor meer bomen en groen in gemeente Woerden.

Toeslagenaffaire

Inwonersbelangen vroeg hoe het er voor stond met de ondersteuningen van gezinnen die getroffen zijn door de toeslagen-affaire. De wethouder antwoordde hierop dat het volgens hem voortvarend gaat. Op dit moment zijn er nog 10 gezinnen van de ruim 70 gezinnen die op de juiste ondersteuning wachten. Inwonersbelangen hoopt dat de 10 laatste gezinnen ook voortvarend de benodigde ondersteuning krijgen. Elk gezin is er één teveel.

Geluidshinder terugdringen A12 met een zonnelint

De geluidshinder van de A12 neemt de afgelopen jaren fors toe. Daarom dat Inwonersbelangen een voorstel deed om hier actie op te ondernemen. In het voorstel wordt het college gevraagd om met Rijkswaterstaat en de Provincie de mogelijkheden van een geluidswal bij de woonwijken Harmelen en Woerden te willen onderzoeken. En te kijken of dit gecombineerd kan worden met een zonnelint (op de geluidswal zonnepanelen plaatsen) langs de A12. Dit voorstel werd met een grote meerderheid aangenomen.

 

Tempo maken met het vereenvoudigen van vergunningprocedure

De aanvraag en behandeling van vergunningen kan veel eenvoudiger. Samen met veel andere partijen is hier een voorstel voor ingediend. Het werd dan ook met grote meerderheid aangenomen.

Afschaffen hondenbelasting kwam nog 1 stem tekort

Een overgrote meerderheid in Nederland vindt dat hondenbelasting afgeschaft moet worden. Dit is ook de mening onder niet hondenbezitters. Inwonersbelangen blijft hier voorstellen voor indienen. De steun voor de afschaffing groeit. Maar het kwam deze keer net een stem tekort. Met 16 tegen en 15 voor werd het net niet aangenomen. Het CDA, D66, CU/SGP en Progressief Woerden stemden tegen.

afschaffen hondenbelasting

Onderzoek naar kleine kerncentrales

Het voorstel voor onderzoek naar een Small modular Reactor in de regio werd met een meerderheid aangenomen. Een Small modular Reactor is een kleine kerncentrale. Deze levert altijd stroom in tegenstelling tot windmolens en zonnepanelen. Bovendien levert het geen geluidsoverlast, wat windmolens wel doen. Inwonersbelangen was een van de partijen die dit voorstel steunde.

Snelheid geboden met de Schulenburch

In Kamerik is de Schulenburch een belangrijke ontmoetingsplaats. Al in 2018 wordt met het bestuur over de herontwikkeling van de Schulenburch gesproken. Ondertussen wordt de staat van het gebouw steeds slechter. Daarom lag het voorstel er om er echt werk van te maken in 2023. Dit voorstel steunde we en is met een grote meerderheid aangenomen.

Tot slot de bizarre OZB verhoging van 9,2%

De inzet van Inwonersbelangen was om de OZB verhoging ongedaan te maken. Veel huishoudens hebben het moeilijk. Elke procent verhoging van de OZB zal bij een aantal huishoudens net de druppel zijn waarom de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt kunnen worden. Het college stelde een OZB-verhoging voor van 12,2%. De oppositie wilde minimaal een halvering. Het CDA kwam met een uitstel van 3% voor 2023, waarbij de verhoging uitkwam op 9,2%. We wilden in gesprek gaan om te kijken of er overleg mogelijk was. Helaas wilde het CDA hier niet over in gesprek gaan. Duidelijk werd dat binnen de coalitie al afgesproken was dat de OZB niet lager mocht uitkomen dan 9,2%. We hebben hiermee ingestemd omdat er anders een verhoging van 12,2% zou komen. Teken aan de wand is dat alleen de coalitiepartijen (17 voor) uiteindelijk met de begroting van 2023 hebben ingestemd. Geen enkele oppositiepartij (14 tegen) kon zich vinden in de begroting.