Terugblik gemeenteraad Woerden

Terugblik gemeenteraad Woerden 9 juni 2022

Afgelopen donderdag was er een raadsvergadering. Het grootste deel ging over de omgevingsvisie. Mooi om te zien was het initiatief van jongeren die een voetbalveld willen. Bijzonder was het dat Lijst van der Does een voorstel deed voor een plek voor windmolens in Harmelen en bij Molenvliet. Verheugd zijn we dat er eindelijk eerste stappen worden gezet tegen overlast van houtstook, het college alles op alles moet zetten om Automaatje te behouden en dat er druk blijft voor de terugkeer van spoedeisende hulp (SEH) en huisartsenpost (HAP).

Johan Cruijff Court: voetbalveld

Nasir Lalout (16 jaar) is al langere tijd bezig met activiteiten voor tieners in Woerden. Hij constateert dat er veel speelgelegenheden zijn voor kinderen zoals schommels of glijbanen. Vooral voor kinderen tot 10 jaar. Voor tieners is er te weinig en daar zet hij zich voor in. Zo is hij nu bezig met het rond krijgen van een Johan Cruijff court. Een initiatief van de ooit grote voetballer zelf: in de wijken goede voetbalvelden plaatsen. De kosten zijn niet gering en natuurlijk moet er een goede plek zijn. Voor de kosten van circa €100.000,- heeft Nasir al de eerste fondsen geworven. Reden voor de gemeente om te kijken waar in Woerden het voetbalveld kan komen en om de financiering rond te krijgen.

Wat is de omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is één van de instrumenten uit de Omgevingswet (als vervanging voor de Oude Structuurvisie). Deze nieuwe wet gaat in op 1 januari 2023. De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen voor de héle gemeente. De visie gaat over de fysieke leefomgeving en richt zich op mogelijkheden om te wonen, werken, recreëren, ondernemen, maar ook op een gezond en veilig leefklimaat. Ondanks dat het nog duidelijk is of de wet op 1 januari aangenomen wordt is deze wel behandeld in de gemeenteraad van 9 juni.

Bijzondere besproken punten bij behandeling omgevingsvisie

Zeer bijzonder was het voorstel van Lijst van der Does waarin ook ruimte was voor 50% opwekken van grootschalige energie door wind. Dit betekent dat ze nu een voorstel gedaan hebben om windmolens in Harmelen en bij Molenvliet te plaatsen. Dus na 3 weken braken ze met de verkiezingsbelofte dat zij gaan zorgen dat er geen windmolens gaan komen. 3 maanden later doen ze zelfs voorstellen om ze te plaatsen. Bij vragen aan Lijst van der Does of zij de 50% wind wilden schrappen gaven ze geen gehoor. Ze verschuilen zich volledig achter de komende coalitie, waarin deelname belangrijker is dan verkiezingsbeloften nakomen.

Met het initiatief van VVD voor de terugkeer van de spoedeisende hulp en huisartsenpost in Woerden hebben we volop meegewerkt. De letterlijke opgenomen tekst is als volgt: “In Nieuw-Middelland bevindt zich de locatie van het St. Antonius ziekenhuis. Het behouden van goede bereikbare zorg (onder andere een vorm van spoedeisende eerste hulp en/of een huisartsenpost die buiten kantooruren open is) in Woerden is uitgangspunt voor verdere ontwikkeling van het ziekenhuisterrein.” Wij hebben ons ingezet om specifiek spoedeisende eerste hulp en huisartsenpost buiten kantooruren erin te krijgen. Na een stevig debat konden de meeste fracties instemmen met het voorstel.

De tekst goud van Woerden zorgde voor onrust onder de bewoners. Het gaat om de onderzoekslocatie voor woningen in Harmelen. Een van de locaties was boven de spoorwegen rondom de Gerverscop. Het door ons mede ingediende voorstel is gewijzigd naar een locatie onder de spoorweg. In de afbeelding is te zien waar het om gaat.

Houtstook tegen gaan

Al 2 jaar willen een aantal partijen, waaronder Inwonersbelangen, dat overlast van houtstook aangepakt wordt. Het gaat om situaties waarin permanent houtkachels gestookt worden en hinderlijke rook voor omwonende veroorzaakt. Tot nu toe wordt dit door een meerderheid tegen gehouden in de gemeenteraad. Nu is er eindelijk een voorstel aangenomen waardoor de gemeente gebruik gaat maken van deskundigen. En in het derde kwartaal van dit jaar moet het college met maatregelen komen om de overlast te beperken.

Behoud van Automaatje

Het voorstel dat het college alles op alles moet zetten om Automaatje te behouden is aangenomen. Het college heeft aangekondigd dat de subsidie aan Automaatje fors omlaag gaat. Daarop heeft Automaatje besloten dat ze gaan stoppen. Dit is zeer ongewenst en het is een goede zaak dat dit teruggedraaid wordt. Automaatje is een organisatie die in grote behoefte voldoet voor zowel de klanten als de vrijwilligers. Ze draagt bij aan de mobiliteit voor ouderen en/of gehandicapten. Inmiddels is ze niet meer weg te denken. Ze verzorgen per jaar 10.000 ritten.

Ontkoppelen prijs warmtenet aan de gasprijs.

Tot slot hadden we een voorstel gedaan om aandacht te vragen in Den Haag voor de verkeerd uitpakkende koppeling van de prijs van het warmtenet aan de gasprijs. Hier kun je er meer over lezen. Met een zeer grote meerderheid werd dit voorstel aangenomen.

Volledige terugblik gemeenteraad Woerden

De hele gemeenteraadsvergadering is hier terug te zien.