Titanic coalitie Woerden

Titanic coalitie Woerden

Titanic coalitie Woerden neemt gemeente mee in haar rampspoed.

De door Lijst van der Does benoemde Titanic coalitie Woerden is werkelijkheid geworden. De coalitie van verliezers heeft na drie maanden van ijzige stilte haar uitkomsten gepresenteerd. Het is een coalitie waarvan 3 van de 4 partijen 1250 stemmen verloren hebben. En helaas zijn de kiezers van Lijst van der Does de grootste verliezers. Geen enkele grote verkiezingsbelofte maken ze waar. Tragisch was dat de Titanic zijn eindbestemming niet haalde. Het zonk in de diepe koude noordelijke Atlantische oceaan.

Wij vragen ons af onder welke steen de coalitiepartijen hebben gelegen. Terwijl de wereld op z’n kop staat, het in de fik staat. Wie had verwacht dat we in Europa in een oorlog terecht zouden komen?

Wat dit betekent voor Woerden is nergens terug te vinden in het coalitie akkoord. Welke daadkrachtige veranderingen met grote urgentie zijn er nodig? En wat betekent dit voor de inwoners van gemeente Woerden. Dit ontbreekt volledig in dit Titanic akkoord Woerden.

Woerden, dat zijn wij samen,

Prachtige titel voorzitter, samen met wie? Met de rest van de raad? Ik kan me niet herinneren dat we ergens met de hele raad bij elkaar gezeten hebben. En zeker niet met:

  • Samen met de sportraad die het met de gemeente niet meer ziet zitten.
  • Samen met automaatje die al bijna de deur dichtgegooid had.
  • Samen met dorpsplatform dat geen heil ziet in de participatie van de gemeente.
  • Samen met alle binnenstadsbewoners en winkeliers?

De wereld staat in de fik en in Woerden?

Vol verwachting hebben we er naar uit gekeken. Immers 3 maanden stilte, dan zullen er wel zware besluiten zijn genomen. Want de wereld staat in de fik. Corona woedt nog steeds, we hebben een energie crisis, een stikstof crisis een gezondheidscrises een armoede crises een vluchtelingen crises, een energie crises, ongekende hoge inflatie, dagelijks stijgt de rente, hoogste arbeidskrapte ooit, een gemeente met een torenhoge schuldquote en dreigende korting van 2 miljoen per jaar van de Rijksoverheid.

Dit heeft grote gevolgen voor gemeente Woerden. Dit komt bovenop de vele problemen veroorzaakt door de vorige coalitie: er worden veel minder woningen gebouwd dan gepland, de openbare ruimte verslechtert in rap tempo, bouwvergunningen kunnen door personeelsgebrek nog maar amper afgegeven worden, spandoeken die nog steeds in het centrum hangen tegen het falende parkeerbeleid en de participatie is op dit moment niet meer dan vertel -en verkoopsessies van wethouders en de ingehuurde projectleiders. Om maar een paar recente voorbeelden te noemen van de “resultaten” van de vorige coalitie. Verbijsterend dan ook dat de oude coalitie gewoon doorgaat als oude wijn in nieuwe zakken. Alsof er niets aan de hand is in de wereld en alsof in gemeente Woerden alles van een leien dakje gaat.

Als verliezer aan de macht blijven in de Titanic coalitie Woerden.

We kunnen niet anders dan het CDA feliciteren. Het landelijke DNA zit ook 100% in de lokale afdeling van Woerden. Machiavelli zou een hoofdstuk kunnen toevoegen aan zijn boek “De vorst”. Rond 1500 schreef hij dit boek. Het boek bevat raadgevingen over hoe een vorst de macht moest bemachtigen, consolideren en in stand houden. Het toe te voegen hoofdstuk gaat er dan over hoe je zo lang mogelijk de macht kunt behouden, ondanks een zwaar krimpende achterban.

Het CDA Woerden doet dat als volgt. Je sluit een coalitie met een onervaren lokale partij. Halverwege de periode zorg je ervoor dat hun wethouder opstapt, wetende dat ze in al hun onervarenheid geen nieuwe wethouder hebben. Dus dan suggereer je dat jij vanuit het CDA nog wel een goede hebt. Als een paard van Troje trek je dan vervolgens aan de touwtjes binnen deze lokale partij. Gevolg is dat Woerden nu een college krijgt met 3 wethouders vanuit de christendemocratie en 2 wethouders van Groenlinks. Een rood-groene coalitie. Daarmee is de opdracht van de informateur volledig mislukt. Dit is namelijk geen juiste weerspiegeling van de verkiezingsuitslag. Het gemor uit de samenleving is dan ook volledig terecht.

Aan de macht blijven met gelegenheidsargumenten

Deze Titanic coalitie Woerden is gestoeld op gelegenheidsargumenten. Namelijk eenmaal genomen democratische besluiten eerbiedigen. Dus de Rembrandtbrug gaat er komen koste wat het kost. En in Molenvliet en Harmelen komen windmolens van 270 meter hoogte. Maar er zijn de afgelopen jaren veel democratische besluiten teruggedraaid. Zo is er in 2008 een democratisch besluit genomen in de gemeenteraad om geen windmolens bij Molenvliet/Barwoutswaarder te plaatsen. En is er in 2006 besloten om de Rietveldbrug en Westelijke randweg aan te leggen. Dit is vervolgens stop gezet door een nieuw democratisch besluit in 2012.

Het argument “democratische besluiten naleven” nu gebruiken is een gelegenheidsargument. De samenleving prikt hier door heen. De gevolgen zullen zijn nog minder betrokkenheid en dalende opkomst bij verkiezingen. Hoe dit vertrouwen te herstellen zou een van de belangrijkste punt moeten zijn van het coalitieakkoord.

72 doelen zijn wenslijstje. Het lijkt wel een boodschappenlijstje

Nou staat er wel iets over dat participatie belangrijk is. Het is 1 van de zogenaamde 72 doelstellingen. Helaas zijn het geen doelstellingen. Het is een wensenlijstje van de 4 coalitiepartijen. Een doelstelling is namelijk een beschrijving van het gewenste resultaat dat een organisatie wil behalen. Een voorbeeld over participatie vanuit het coalitieakkoord: “Inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers betrekken we meer bij hun eigen wijk en dorp door participatie en communicatie te verbeteren. Hierbij is aandacht voor representativiteit en diversiteit. Initiatieven die de wijk of het dorp versterken faciliteren we waar mogelijk.” Compleet onduidelijk is wat er bereikt gaat worden, wanneer en hoe. En het mooiste is wel “faciliteren we waar mogelijk.” Hier kun je alle kanten mee op. En dit geldt voor alle 72 punten van het door de coalitie gepresenteerde boodschappenlijstje

Wethouders moeten uit gemeente Woerden komen

Duidelijk is dat de inwoners van Woerden willen dat de wethouders uit de eigen gemeente komen. Uit de stemhulp blijkt dat meer dan 80% van de inwoners dit wil. Wij volgen dit en kunnen alleen instemmen met wethouders die in gemeente Woerden wonen. En dan de 5e wethouder. Deze was nodig omdat de 4 beoogde wethouders niet ervaren genoeg waren en er veel extra werk ligt. De vraag is dan ook waarom dan niet een vijfde partij toegevoegd aan de coalitie..

Kiezer Lijst van der Does de grootste verliezers

Inwoners van Woerden en de kernen opgelet. Wilt u geen 270 meter hoge Windturbines in uw achtertuin, stem dan Lijst van der Does! Inzetten op circulaire kernenergie. De wijkagent moet terugkomen. Wachttijden van 8 jaar of langer zijn onacceptabel. Veel meer ruimte voor bloeiende bermen, statushouders hebben niet langer een voorkeurspositie. De huisartsenpost en spoedeisende hulp moeten 24 uur en 7 dagen per week terug komen in Woerden. Dit waren de belangrijkste verkiezingsthema’s van Lijst van der Does.

Slechts 2 komen er terug in het coalitieakkoord. En dan ook nog eens als gebroken verkiezingsbelofte. Lijst van der Does neemt deel aan coalitie die juist geld uittrekt voor het plaatsen van windmolens. 180 graden draai met: “Wilt u geen 270 meter hoge Windturbines in uw achtertuin, stem dan Lijst van der Does!” Wat heeft deze partij zitten doen tijdens de coalitieonderhandelingen? Hebben ze toen het af was wel tegen hun verkiezingsprogramma gelegd?

Nee, wij weten beter. Voor hen telde maar 1 ding: meedoen met regeren met deze Titanic coalitie Woerden. Zij durven bestuursverantwoordelijkheid te nemen is wat ze alsmaar zeggen. Niet zo moeilijk als je dit uitbesteed aan het CDA met hun wethouder. En is dat zo bijzonder om bestuursverantwoordelijkheid te willen nemen. Nee, bijna iedere partij in de gemeenteraad is daartoe bereid. En dan vele malen beter naar hun eigen kiezers toe dan Lijst van der Does. Ze hebben zichzelf er volledig in laten tuimelen.

Heel snel een echt coalitieakkoord nodig in plaats van deze Titanic coalitie Woerden

Dit coalitieakkoord is niet meer dan een wensenlijstje. Een grondige analyse van de huidige situatie en alles wat er op de gemeente afkomt ontbreekt. De wereld staat in de fik. De afgelopen 4 jaar is onder bijna dezelfde coalitie veel niet goed gegaan. En nu gaat bijna dezelfde coalitie verder zonder dit te zien. Wij hopen echt dat er binnen maand een nieuw coalitieakkoord ligt. Eentje die wel recht doet aan de verkiezingsuitslag, de effecten van de wereld om ons heen meeneemt en ook de duidelijke signalen die uit de Woerdense samenleving komen een plek geeft. We moeten als gemeenteraad de verantwoordelijkheid nemen dat deze Titanic coalitie niet uitvaart. Het brengt anders de Woerdense samenleving ten gronde. Als er niet snel een akkoord komt die recht doet aan wat wij naar voren hebben gebracht is ons enige doel om deze coalitie zo snel mogelijk te laten stranden.

Aan de coalitiepartijen dan ook de dringende oproep en de vraag of zij onze analyse delen en er snel een nieuw akkoord moet komen. De wereld staat in de fik en daar ontkomt ook de gemeente Woerden niet aan!