Transitie Sociaal Domein: Ieder mens is anders

10 november 2014

Ieder mens is anders_108x87

Iedere inwoner die aanklopt bij gemeente Woerden voor ondersteuning in sociale domein is anders. De één is fit genoeg om via een website en internet zijn of haar weg te kunnen vinden. De ander heeft zo weinig energie dat het al moeite kost om de telefoon te pakken. Er zijn ook internet-analfabeten die niet om kunnen gaan met digitale formulieren of huiveren bij persoonsdossiers “in the cloud”.

Om inwoners naar behoefte toegang te geven tot het sociale domein hebben het CDA, Inwonersbelangen, Lijst van der Does en de VVD samen een motie hiervoor aangenomen. Het initiatief gestart door de VVD bestaat eruit dat:

Er in 2015-2016 geleidelijk een verschuiving van zwaardere naar lichtere vormen van zorg en preventie plaats gaat vinden, waarbij decentraal eigen kracht en de zelfredzame samenleving door inwoners ontwikkeld kunnen worden;

Daar waar inwoners aangewezen blijven op zwaardere zorg deze aanwezig blijft en deze van goede kwaliteit is;

Inwoners eerst in de eigen omgeving ondersteuning en hulp zoeken. Vervolgens bij gemeente Woerden. De gemeente Woerden biedt hier de nodige faciliteiten voor aan: inloopmogelijkheden, telefoon en internet. Inloopmogelijkheden worden ondergebracht in bijvoorbeeld buurthuizen, kerken of verenigingsgebouwen naar behoefte van en op initiatief van de inwoners. Op deze wijze krijgen de inwoners de toegang die het beste bij hen past;

De inwoner formuleert zelf zijn/haar eigen zorgplan en blijft zelf eigenaar van het eigen dossier;

Daar waar de inwoner niet zelf in staat is om zijn/haar eigen zorgplan op te stellen helpt gemeente Woerden daar actief mee;

Binnen gezinnen of huishoudens waar meer zaken spelen wordt gewerkt met het principe, 1 huishouden, 1 ondersteuningsplan en 1 coördinator.

Met deze uitgangspunten gaat college aan de slag om de transitie van het sociaal domein voor gemeente Woerden in te richten.