Tweede Kamer neemt met grote belangstelling Petitie in ontvangst

11 november 2014

Petitie 2eKamer 1

Dinsdag 11 november is door Ed Soepnel, vertegenwoordiger van het burgercomité, de petitie “Behoud het Hofpoort Ziekenhuis” aangeboden aan de Tweede Kamer in Den Haag. De aanbieding, namens alle 14.500 ondertekenaars, geschiedde mede door Lijst van der Does en Inwonersbelangen en werd mede ondersteund door de Cliëntenraad.

Allereerst is verwoord dat de inwoners het Hofpoort Ziekenhuis willen behouden. Zo is de zorg van de inwoners over het verdwijnen van de acute 24-uurs zorg en de hoog kwalitatieve kraamzorg overgebracht.

Daarnaast zijn de lokale ervaringen van de negatieve effecten van de marktwerking in de zorg gedeeld:

De besluitvorming over fusies in de zorg ligt bij maar een paar mensen. Democratische zeggenschap is er niet;
Door concentratie van ziekenhuizen ontstaan er monopolies waardoor de prijzen van de zorg zullen stijgen;
Als de huidige plannen doorgezet worden, worden locaties voor spoedeisende eerste hulp in en rondom de plaats Utrecht geconcentreerd en is het centrum van het Groene Hart geen 24/7 acute zorgopvang meer beschikbaar. Vanuit het westen, noord- en zuidwesten van de provincie Utrecht worden de aanrijdtijden voor acute hulp fors langer.

Het negatieve effect van monopolies – ook op de kosten van de zorg – die ontstaat door het vormen van grote ziekenhuizen is gedeeld. Lokale overheden hebben nauwelijks tot geen invloed op fusies van ziekenhuizen, terwijl een ziekenhuis een grote sociale functie heeft in de lokale samenleving. De gemeente staat echter vrijwel geheel buitenspel en wordt niet in het fusieproces betrokken.

En natuurlijk is het belang van een goed bereikbaar en toegankelijk ziekenhuis in en rondom Woerden onderstreept in de gesprekken met de leden van de Tweede Kamer.

Petitie 2eKamer 2

De leden van de Tweede Kamer toonden oprechte belangstelling.

Na afloop werd de cliëntenraad gevraagd naar zijn ervaringen over hoe men tot nu toe betrokken is geweest bij de fusieplannen. Voor de Kamerleden bleek er een enorm verschil tussen hoe de medezeggenschap in een fusieproces ingericht zou moeten worden volgens de bedoeling van de wetgever en hoe in dit geval daar (weer) mee is omgegaan door de bestuurders. Het is betreurenswaardig dat de cliëntenraad naar de rechter moest stappen om inhoudelijke medezeggenschap af te dwingen.

In de gesprekken kwam ook naar voren dat er eigenlijk niemand om de fusies vraagt. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars wijzen naar elkaar over wie erom vraagt. Zo geeft het Hofpoort Ziekenhuis aan dat de fusie onder andere een uitvloeisel is van de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars geven aan dat de noodzaak voor fusies vanuit de ziekenhuizen komt.

Diverse landelijke politieke partijen hebben toegezegd om met de uitkomsten van de petitie aan de slag te gaan. Mogelijk kan er gezamenlijk opgetrokken worden.
De aanbiedingsbrief is: download hier .