Veel vragen over de onderzoeken die zijn gedaan naar de verkeerssituatie Woerden Noordwest

14 april 2015

Verkeer Woerden Noordwest15 januari j.l presenteerde de gemeente de uitkomsten van de aanvullende Grontmij onderzoeken naar verbeteringen in de netwerkstructuren van Woerden west aan de raad. Het betrof een rapportage d.d. 5 december 2014 en een rapportage d.d. 15 januari 2015. Vervolgens waren er een commissiebehandeling op en de inwonersbijeenkomsten in de maand maart. Inwonersbelangen gaf eerder aan vragen te hebben m.b.t de onderzoeken en de rapportages, maar daartoe eerst de achterban, belanghebbenden en deskundigen te willen raadplegen. Ook de beschouwingen van diverse Woerdense inwoners en ondernemers waren voor ons van belang. Het heeft Inwonersbelangen veel tijd genomen al deze inbreng door te nemen en te verwerken. Dat was zinvol; immers, de beslissingen waar de raad voor staat zijn van groot belang voor de toekomst van Woerden. Het voorliggende Grontmij rapport met zijn conclusies en aanbevelingen roept veel vragen op. En bezorgdheid. Bij inwoners, bij ondernemers en ook bij Inwonersbelangen.

Het gaat hier niet om een op zichzelf staand verkeersprobleem dat slechts een aantal wijken en het fietsverkeer betreft. De impact is veel groter.

Sommige onderwerpen zijn door ons al ad hoc tijdens de presentatie aan de orde gesteld en lijken derhalve op een herhaling van zetten. De context is echter een andere.

Neven bij komt het overzicht ten goede ze ook middels vragen aan te roeren.

 

Download hier de artikel 40 vragen (vaktermen van de gemeenteraad)

Download hier de technische vragen (vaktermen van de gemeenteraad)