verkeerssituatie Woerden West

Verkeerssituatie Woerden West

verkeerssituatie Woerden WestIn 2015 is er besloten om de verkeerssituatie Woerden West te verbeteren. Onderdeel daarvan is het besluit van de oude coalitie om de Boerendijk af te waarderen. Het doorgaande verkeer moet via Hoge Rijndijk en Hollandbaan geleid worden. Dit besluit is genomen zonder rekening te houden met alle recente ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld het nieuwe onderzoek van een Westelijke Randweg en de gevolgen hiervan, de door inwoners-participatie opgestelde verkeersvisie en het aanleggen van de zuidelijke randweg.

De afwaardering Boerendijk betekent overlast verplaatsen van nog geen 100 inwoners naar 1500 inwoners die aan de weg wonen. Er is €4,4 miljoen euro mee gemoeid waarvan een deel nodig is voor verbetering van biivoorbeed verkeerslichten.

Afwaardering Boerendijk is overlast verplaatsen naar 1500 inwoners

In het bestuursakkoord is opgenomen dat de werkzaamheden aan de Boerendijk-Hoge Rijndijk doorgezet worden. Ook is in het bestuursakkoord opgenomen hoe de begroting 2018 tot stand zou komen. Geen greep uit de algemene reserve was hier onderdeel van. Het college kwam met een begroting waarin voor 5 miljoen euro dekking gevonden werd uit de algemene reserve. Ondertussen is de verkeersvisie afgerond en pas anderhalve maand geleden is gestart met het onderzoek naar de westelijke randweg.

De vraag die wij stellen is of het doorzetten van de afwaardering van de Boerendijk wel doorgezet moet worden. Er is een tekort op de begroting van 2018. Misschien komt uit het onderzoek dat de Westelijke Randweg de oplossing is en dat circa 2 miljoen euro uitgeven aan de afwaardering van de Boerendijk niet meer beschikbaar is voor realisatie van de Westelijke Randweg. De verbeteringen zoals aan de verkeerslichten moeten gewoon doorgaan. En de 2 miljoen euro die nodig is voor de afwaardering van de Boerendijk kunnen we als gemeente besparen. Hierdoor wordt het tekort voor 2018 een stukje kleiner is.

Verkeerssituatie Woerden West alleen te verbeteren door Westelijke Randweg

Daarbij komt het gemor over de verkeersoverlast vanuit de klankbordgroep. De leden voelen zich niet serieus genomen door het college. De omwonenden aan de Hoge Rijndijk en Hollandbaan hebben al aangegeven tot aan de Hoge Raad door te vechten om als er een besluit komt tot afwaardering van de Boerendijk. Er is dus ook geen enkel draagvlak. De wethouder heeft toegezegd de raad vooraf te informeren voordat er begonnen wordt met de daadwerkelijk werkzaamheden om de Boerendijk af te waarderen. Inwonersbelangen zal dan opnieuw de afweging maken of de afwaardering Boerendijk gestaakt moet worden. En zich afvragen of dit de oplossing is voor de Verkeerssituatie Woerden West.