verkeersdrempels

Verlagen verkeersdrempels Boerendijk-Essenpad

Over de hoogte van de verkeersdrempels Boerendijk-Essenpad waren klachten gekomen. Ze waren te hoog. Daarom heet de gemeente ze nu zo goed als verwijderd. Het effect is dat het nu een racebaan is geworden. Inwonersbelangen vraagt zich af of dit de bedoeling was.

Verkeersdrempels voor veiligheid fietsers

Tijdens de reconstructie van de Boerendijk werden de verkeersdrempels aangebracht. Dit om het autoverkeer af te remmen voor de overstekende fietsers en voetgangers. Waaronder ook veel jonge kinderen die zo veiliger kunnen oversteken. Al snel kwamen er klachten van automobilisten dat de drempel te hoog zou zijn. Veel hoger dan andere drempels. Het college ontkende dit. Ondanks werden de verkeersdrempels ter hoogte van de oversteekplaats Boerendijk – Essenpad in de nacht van 3 op 4 november verlaagd.

Vol gas erop

“Nu de drempels verlaagd zijn, kan vanaf de stoplichten bij de Lidl het gas erop met alle gevolgen van dien”, aldus Erik en Hendrie. Snelheid verminderde maatregelen zijn ook bij de opgeknapte Chrysantstraat een vraag. Daar is bij de Jan de Bakkerschool drie keer als waarschuwing SCHOOL op het wegdek gezet. Verder zijn er geen andere snelheidsbeperkende maatregelen genomen.

Aanleiding voor vragen over verkeersdrempels

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben we de volgende vragen:

  1. Wat is of zijn overwegingen voor het college geweest om de drempels te verlagen in de wetenschap dat dit een relatief veilige oversteek was voor fietsers en voetgangers op de verkeer intensieve Boerendijk? Overigens de enige oversteek op de Boerendijk zonder verkeerslichten.
  2. Heeft het college zich daarbij gerealiseerd dat dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid voor overstekende fietsers en voetgangers?
  3. Blijft de 30 km-zone ter hoogte van de oversteekplaats gehandhaafd en zo ja, wat verwacht het college van het rijgedrag van automobilisten, nu deze weten dat de drempels verlaagd zijn?
  4. Wat zijn de overwegingen van het college om, eventueel, niet de 30 km-zone bij de oversteekplaats te handhaven?
  5. De Boerendijk is na een grondige renovatie vrij recentelijk opgeleverd. Kan het college inzicht bieden in de kosten voor deze ‘aanpassing’?
  6. Zijn deze kosten te rijmen met de wetenschap dat er, gelet op de beperkte middelen, prudent met gemeenschapsgelden dient te worden omgegaan?
  7. Is het college bereid om gezien de hoge snelheid die nog steeds op de Chrysantstraat gereden wordt 30 km-borden te plaatsen ter hoogte van de school?

Hier kun je de vragen downloaden.