Verloedering van de openbare ruimte

Verloedering van de openbare ruimte

Verloedering van de openbare ruimte

Inwonersbelangen ergert zich al geruime tijd aan de verloedering van de openbare ruimte. De kwaliteit ervan neemt op veel plaatsen af. De gemeente heeft het onderhoudsbudget de afgelopen jaren verlaagd. Inwonersbelangen verwacht dat bij verdere bezuinigingen meer verrommeling van het groen, de woonwijken en bedrijventerreinen zal ontstaan.

‘Uitbesteden’ aan ingehuurde partijen leek goedkoper. Maar als je daar nauwelijks toezicht op houdt, heb je onvoldoende oog voor de kwaliteit van de uitvoering ervan. Ook werden her en der bakken geplaatst voor inzameling van kleding, papier, glas en PMD (plastic, metaal, drankkartons) en haken voor inzameling van PMD. Maar als deze niet tijdig worden geleegd, belandt het afval op stoep en straat en ontstaat er grote chaos. Met alle gevolgen voor de leefbaarheid.

De verloedering van de openbare ruimte tegengaan

Inwonersbelangen heeft initiatieven om samen met inwoners de openbare ruimte schoon en toonbaar te houden altijd omarmd. Inwoners begrijpen dat op de kosten moet worden gelet. Maar protesteren als hun woonomgeving onveiliger wordt of verloedering optreedt. De handen zélf uit de mouwen steken is wat Inwonersbelangen betreft natuurlijk prima. Maar dat betekent niet dat de gemeente op haar beurt dan de taak om alle kernen netjes te houden moet laten versloffen.

Inwonersbelangen ziet graag dat de gemeente inwoners de mogelijkheid biedt om mee te helpen met het onderhoud van de openbare ruimte. De gemeente faciliteert door bijvoorbeeld aan wijkplatforms, buurthuizen, verenigingen of op aanvraag aan inwoners materialen beschikbaar te stellen. De gemeente zorgt voor afvoer van het vuil.

Tenslotte, heel belangrijk om controle te houden op de leefbaarheid van de woonomgeving is ook het toezicht op de openbare ruimte en de handhaving op misbruik ervan. Omdat de politie dit nauwelijks meer tot haar taak rekent , vindt Inwonersbelangen dat er voldoende BOA’s moeten zijn om hierop toe te zien en te handhaven. Niet alleen tijdens kantooruren, maar ook op tijdstippen dat verrommeling ‘toeslaat’. Het werk van wijkteams is daarbij niet minder belangrijk. Met elkaar houden we de gemeente Woerden schoon en leefbaar.