Verminderen tractorverkeer door Harmelen

15 juni 2014

fotoGeruime tijd wordt er door inwoners uit Harmelen aangegeven dat er grote risico’s op de weg ontstaan door lange en brede tractorcombinaties. Tot nu toe is er binnen het college weinig actie op ondernomen. Er lijkt nu beweging te ontstaan.

De foto links geeft duidelijk aan dat de straten in Harmelen niet bedoeld zijn voor zwaar verkeer. Om het verkeer uit de kernen te weren gaat dit jaar de randweg open. Alleen zou hier over een bepaald deel geen tractorverkeer mogen rijden. Dit bevreemdt Inwonersbelangen omdat de randweg bedoeld is om zwaar verkeer om Harmelen heen te leiden. Daarnaast is het nog de vraag hoe de boeren hun aanliggend land dan nog kunnen bereiken.

Inwoners uit Harmelen zijn met een aantal oplossingen gekomen. Inwonersbelangen heeft deze onder de aandacht gebracht van het college. Met het nadrukkelijke verzoek om een oplossing te vinden voor het tractorverkeer. Bij voorkeur over de randweg. In onderstaande schets wordt een oplossing vanuit de Inwoners gepresenteerd. Het college heeft toegezegd het tractorverkeer te gaan meten, in overleg te gaan met ondernemers (onder andere loonwerkers) en met de provincie. Het doel is om met oplossingen te komen.

 

tractor2