Verslag debat Rembrandtbrug

Verslag debat Rembrandtbrug

Op donderdag 24 november is het politieke debat over de Rembrandtbrug gehouden. Hieronder een kort verslag.

Meer tijd nemen voor besluitvorming

Duidelijk is geworden dat de wens van de gemeenteraad is om meer tijd te nemen. De wens van het college om het in anderhalve week te kunnen afronden is te kort. Het gaat alleen om €10,- miljoen extra. En de vele vragen van de insprekers en de politieke partijen daarna konden door het college gisteravond niet beantwoord worden. Er komt een nieuwe politieke avond. Voorafgaand worden alle vragen schriftelijk beantwoord. En kan het debat vervolgd worden. Hierbij kunt u aanwezig zijn of live via de website van de gemeente volgen. Wanneer de politieke avond is, is nog niet bekend. Het college stuurt aan op besluitvorming in de raadsvergadering van 21 december. De politieke avond voor het debat zal daarvoor plaats moeten vinden.

Nog veel onduidelijk

Nog veel is onduidelijk. Door de insprekers kwamen diverse zaken aan de orde die niet bij het participatieproces naar voren waren gekomen. Een paar voorbeelden. Een duurzaam bedrijf zal moeten wijken voor de Rembrandtbrug. Dit bedrijf, met meer dan 100 medewerkers, zal buiten gemeente Woerden een nieuwe lokatie moeten zoeken. Welke ook weer meer reisbewegingen met zich mee zal brengen. Er zullen voorzieningen moeten komen om het voor fietsers veilig te maken. Deze zijn nu niet voorzien en de bedragen zijn niet opgenomen in de laatste ramingen. Zo is er een stijgings-/dalingspercentage van 7% op het Jaagpad. Fietsers kunnen ook nog geconfronteerd worden met in-en uitrijdende vrachtwagens met alle gevolgen van dien. Dan zijn er nog de wadi’s die het overtollige (regen)water moeten afvoeren. Daar is onvoldoende rekening mee gehouden. Kijk maar eens naar de gevolgen bij de Steinhagenseweg waar het water blijft staan.

Uitleg over een Wadi

Referendum

Voor Inwonersbelangen is het duidelijk dat het besluit voorgelegd moet worden aan de inwoners. Er heeft zich een nieuw feit voorgedaan na de verkiezingen. Namelijk dat de Rembrandtbrug nu minimaal €10,- miljoen meer gaat kosten. Wij zijn van mening dat de inwoners heel goed in staat zijn om te bepalen wat de beste keus is. Dit kan door een referendum. Door dit samen met de verkiezingen van de provincie op 15 maart 2023 te organiseren kan dit eenvoudig en goedkoop. De keus die voorgelegd moet worden is: (1) Rembrandtbrug, (2) Rietveldbrug met westelijke randweg of (3) geen brug.

Standpunten fracties/partijen over Rembrandtbrug

Een aantal partijen is uitgesproken over de Rembrandtbrug of deze er wel of niet moet komen. Veel partijen zijn er nog uit. Wat het besluit gaat worden is dan ook nog niet duidelijk. Zoals hiervoor aangegeven gaat Inwonersbelangen voor een referendum.

Hier is het debat terug te kijken.