Versnelde aanleg fietsbrug

Januari 2011

fietsers

CDA, Inwonersbelangen en Progressief Woerden willen dat er versneld een nieuwe fietsverbinding komt tussen het centrum van Woerden en het station. Nu moeten fietsers van en naar het station via de Snellerbrug en kruisen ze het autoverkeer bij de afslag naar de Polanerbaan. Vanwege de onoverzichtelijke situatie ontstaan hier regelmatig gevaarlijke situaties. Ook zijn er hierdoor in de spitsuren regelmatig lange files van autoverkeer van en naar het centrum.

Bij het station komt een nieuwe fietsenstalling. Hiervoor gaat de gemeente enkele aanpassingen doen aan de bestaande fietspaden, maar dit vinden de drie partijen niet voldoende voor een goede en veilige fietsbereikbaarheid van het station. Bovendien blijven de files en de daarmee gepaard gaande luchtverontreiniging bestaan. De enige goede oplossing is een nieuwe fietsverbinding over het Defensie-eiland en een brug over de Singel. Deze verbinding zit ook al in de plannen voor het Defensie-eiland, maar zal er pas komen als de bouw gereed is. Dit kan nog verscheidene jaren duren.

CDA, Inwonersbelangen en Progressief Woerden vragen in een motie aan het college van B&W om de mogelijkheden te onderzoeken de fietsverbinding eerder aan te leggen, bijvoorbeeld met een tijdelijk fietspad over het Defensie-eiland, zolang er nog gebouwd wordt.