vertrokken wethouders

Vertrokken wethouders kosten 2 ton

Vertrokken wethouders kosten Woerden meer dan twee ton per jaar

In het AD stond 4 februari een artikel over de € 17.000,- per maand die Woerden kwijt is aan wachtgeldregelingen. Het gaat om wachtgeld voor de ex-burgemeester Schmidt en de vertrokken wethouders Van Tuyl, Duindam en Schreurs.

vertrokken wethouders

Dit artikel mag niet onbesproken blijven en wel om de volgende redenen:

  1. De uitspraak van Stefan van Hameren (VVD): “Bij het wegsturen van een wethouder komt het financiële deel ook zeker ter sprake bij de overwegingen.”
    In alle gesprekken rondom het vertrek van de bovengenoemde wethouders werd bij hoog en bij laag volgehouden dat er van gedwongen vertrek geen sprake was. De wethouders hadden er zelf voor gekozen te vertrekken. Van Hameren stelt nu dat er wel sprake was van gedwongen vertrek. De vraag is dan: “Gedwongen door wie?” Niet door de raad. In geen van de gevallen.
    Blijft dan over dat het om partijpolitieke en/of coalitie belangen ging. Dat betekent dat slechts de coalitie en daarbinnen de afzonderlijke partijen verantwoordelijk zijn voor de kostenpost van €17.000 per maand. De Weger niet meegerekend.
  2. Heerd Jan Hoogeveen (D66) stelt dat “hoogte en duur van de wachtgeldregelingen geen zaak van de gemeenteraad zijn.” Dat klopt. Maar hij laat onvermeld dat het vertrek van wethouders wel een zaak van de raad is en dat in alle bovengenoemde gevallen men al vertrokken was voordat de raad daar iets over kon zeggen.

Interne partijpolitiek of coalitiebelangen oorzaak van vertrokken wethouders

Voor het vertrek van de wethouders Van Tuyl (SGP/CU), Duindam (D66), Schreurs (VVD) en de Weger (CU/SGP) zijn primair hun eigen partijen verantwoordelijk en hun coalitiepartners Progressief Woerden en Sterk Woerden medeverantwoordelijk. Daarmee is het de coalitie die Woerden opzadelt met een last van meer dan € 20.000,- euro per maand oftewel meer dan € 250.000 per jaar.

Geld dat niet besteed kan worden aan de Woerdense samenleving.