Verwarrende communicatie over fusieplannen vanuit het Hofpoort

25 juli 2014 

VerwarrendeCommunicatieDe wethouders uit gemeente Woerden, Oudewater, Stichtse Vecht, Bodengraven Reeuwijk Montfoort en Nieuwkoop hebben half juni met het bestuur van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis om tafel gezeten. Dit naar aanleiding van de motie uit mei, waarin het college van Woerden opgeroepen wordt door te gaan met alle inspanningen voor behoud van het Hofpoort. Onder andere de communicatie vanuit het Hofpoort is daarbij aan de orde geweest. Aan het Hofpoort is gevraagd om op intensieve, brede en transparante wijze te communiceren richting de inwoners over de fusieplannen

Er verschijnen de afgelopen tijd advertenties in kranten, zijn er folders verspreid en worden inwoners via posters langs de weg geïnformeerd. Het suggereert dat het Hofpoort er nu en in toekomst is. Over fusieplannen waarbij veel zorgtaken en spoedeisende eerste hulp zal verdwijnen wordt geen informatie gegeven. Over de voorgenomen fusie, de redenen daarvoor en de plannen waarbij veel zorgtaken verdwijnen bij het Hofpoort in Woerden wordt niets vermeld. Lijst van der Does en Inwonersbelangen vinden deze communicatie niet transparant.

Aan het college van Woerden is gevraagd  download hier om in contact te treden met het Hofpoort om communicatie op te krijgen over de fusieplannen.

 

Bijlage 1 Com_Hprt  2014-07-17 09:39