Vinden er gesprekken plaats tussen College Woerden en de NZa

11 juni 2015

toelichting2Het is alweer twee maanden geleden dat het ZUWE Hofpoort ziekenhuis haar fusieplannen met het Antonius ziekenhuis aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voorgelegd heeft. De NZa beoordeelt of de juiste stappen voor een fusie zijn doorlopen en of de belanghebbenden goed betrokken zijn geweest. Over het algemeen doet de NZa binnen 6 weken een uitspraak.

Gemeente Woerden heeft aan de NZa schriftelijk laten weten dat zij zich als belanghebbende ziet, dat zij dit heeft aangegeven bij het Hofpoort en niet betrokken is geweest. Ook andere belanghebbenden hebben dezelfde boodschap afgegeven bij de NZa. Ondertussen heeft Inwonersbelangen vernomen dat er een gesprek tussen de NZa en het College van Burgemeester en Wethouders van Woerden heeft plaatsgevonden of gaat plaats vinden. De gemeenteraad is hierover niet geïnformeerd en ook niet uitgenodigd om met een afvaardiging deel te nemen aan het gesprek. Inwonersbelangen vindt dit vreemd omdat de brieven naar de NZa vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid van het College en de gemeenteraad zijn verstuurd.

Naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen heeft Inwonersbelangen aan het College gevraagd of het juist is dat er een gesprek is geweest met de NZa of gaat plaats vinden. Tegelijk vraagt Inwonersbelangen het College hoe het College omgaat met de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het College en gemeenteraad in deze. Wordt de gemeenteraad ook in staat gesteld om de betrokkenheid van de gemeente toe te lichten als de NZa daarom vraagt?

 

Hofpoort gesprek Woerden en Nza: Download hier de vragen