Voortgang Renovatie Gemeentehuis.

Foto: Cepezed

In de Presidium vergadering met alle fractievoorzitters (21 Juni) heeft Fractievoorzitter Hendrie van Assem van Inwonersbelangen een aantal vragen gesteld over de uitvoering van het nieuwe Gemeentehuis en over de vorderingen.

Geen bericht ontvangen over voortgang

Door wethouder Bolderdijk die vastgoed in zijn portefeuille heeft, is in vertrouwelijkheid een toelichting geven over de stand van zaken van de renovatie. Hij heeft ook in deze vergadering toegezegd dat er binnen twee weken een Raadsinformatiebrief zal volgen. Inmiddels zijn we vier weken verder en Inwonersbelangen maakt zich opnieuw zorgen over het uitblijven van openbare informatie over de verbouwing.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de renovatie van het gemeentehuis?
  2. Blijft de renovatie binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen (meer en minderwerk)?
  3. Word de opleveringsdatum gehaald?
  4. Worden de duurzaamheidsdoelstellingen die vastgesteld zijn door de raad gehaald?