Fusie Hofpoort

Voorzitter Abvocabo-FNV sluit petitie ‘behoud Zuwe Hofpoort ziekenhuis’

7 september 2014: 14.531 ondertekenaars

afsluiten petitie 1 lage resolutieDe lokale partij Inwonersbelangen is begin juni een online petitie gestart voor behoud van het Woerdense regio ziekenhuis. De andere lokale partij, Lijst van der Does sloot zich daarbij aan. Op de Harmelense Septembermarkt is de actie afgesloten.

De actie ‘Behoud het Hofpoort’ is zaterdag 6 september op de Septembermarkt in Harmelen door de voorzitter van Abva-Kabo-Fnv Corrie van Brenk met haar handtekening afgesloten. Het grote aantal ondertekenaars weerspiegelt de algemene bezorgdheid over de ontwikkelingen van de ziekenhuiszorg in Woerden en omgeving. De lokale partijen willen namens de ondertekenaars bij de besluitvormers betrokkenheid bewerkstelligen.

Stukjes en beetjes is naar buiten gekomen wat de toekomstplannen zijn voor het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. De laatste mededelingen van het bestuur zijn dat men aanstuurt op een fusie met het Anthonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Alle klinische zorg (operaties en ziekenhuisbedden) gaat verdwijnen. Zo ook de spoedeisende eerste hulp. De indieners van de petitie (zie bijlage) vinden dit onbegrijpelijk en niet aanvaardbaar. Het ziekenhuis is niet oud, op dit moment financieel gezond, functioneert naar tevredenheid en geeft spoedeisende hulp in een regio met 150.000 inwoners die bij elkaar 225 miljoen euro premie betalen.

De hele regio kon met de petitie laten weten dat Hofpoort een volwaardig ziekenhuis moet blijven. In een paar maanden hebben 14.531 inwoners gebruik van gemaakt, het aantal die het ziekhuis willen behouden is natuurlijk vele malen groter. De petitie wordt aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Raad van bestuur van beide ziekenhuizen en de verzekeraars Achmea en VGVZ. Zij bepalen uiteindelijk of de fusieplannen worden doorgezet of niet. Inwoners en cliënten zijn – zoals zo dikwijls gebruikelijk is – nooit daarover gehoord. Terwijl zij toch de financiers en cliënten van de zorgverzekeraars en beide ziekenhuizen zijn. Dat het de regio erg hoog zit bleek wel uit de rij mensen die er na sluiting van de Septembermarkt nog stond om de petitie te kunnen tekenen.

Abva-Kabo-Fnv voorziiter Corrie van Brenk: ‘Ik ben graag naar Harmelen gekomen om met mijn handtekening de petitieactie kracht bij te zetten. Het is onbegrijpelijk dat zo’n ziekenhuis wordt uitgekleed en de regio daar de dupe van moet zijn. Nog afgezien van het verlies van werkgelegenheid voor Woerden en omstreken en de miljoenen die onlangs zijn besteedt om het ziekenhuis up-to-date te houden en zelfs nog met dure verbouwing uit te breiden. Pure kapitaalvernietiging! Je vraagt je af wie de gezondheidszorg eigenlijk duur maakt als er zo met ons geld wordt omgesprongen’.

De hele petitie, inclusief alle handtekeningen: download hier (Let op bestand is 10 mb) .