Harmelerwaard

Vraagtekens rond onderzoek naar de Harmelerwaard

Gemeente Woerden heeft abcnova ingehuurd om de toekomst van het kassengebied Harmelerwaard te onderzoeken. Het vreemde is dat abcnova gespecialiseerd is in stadsontwikkeling. Wij vragen ons af abcnova wel de juiste expertise heeft. Wordt er niet voorgesorteerd op grootschalige stadsontwikkeling.

Harmelerwaard: 100 hectare gastuinbouw gaat mogelijk vertrekken

In de Harmelerwaard, de polder tussen Harmelen en Utrecht (de wijk Leidsche Rijn), staan nu nog vijftien tuinderijen. Omdat die geen mogelijkheden hebben uit te breiden of te verduurzamen, hebben deze al te kennen gegeven op termijn te willen verhuizen naar elders. Harmelerwaard wordt ook genoemd in de Ontwerp Omgevingsvisie van de gemeente Woerden. In de paragraaf “Achtertuin van Harmelen” (p. 107) staat vermeld: “In samenwerking met de provincie Utrecht en de lokale betrokkenen wordt voor dit gebied een gebiedsprogramma uitgewerkt. De Provincie Utrecht en de gemeente zullen samen optrekken bij het onderzoek en de uitwerking van haalbaarheid en keuzes in dit gebied.” Het gaat om circa 100 hectare in Harmelen, die een buffer vormt tussen Harmelen (Woerden) en de wijk Leidsche Rijn van gemeente Utrecht.

Website abcnova staat dat ze gespecialiseerd zijn in stadsontwikkeling

Als je op de website van abcnova kijkt zie je dat het een bureau voor stadsontwikkeling is. Op de home-page van hun website staat dat helder vermeld: “Onze managers en adviseurs zorgen voor grip op huisvestings- en vastgoedprojecten”. In Woerden waren ze ingeschakeld bij de renovatie van het gemeentehuis en nu bij de nieuwbouw van het politiebureau. Elders zijn ze ingeschakeld voor het WTC in Amsterdam, herontwikkeling van het V&D pand in Eindhoven of  voor het provinciehuis in Groningen. Ervaring met recreatie, cultuurhistorie en landschap, waar het ingeval de Harmelerwaard om gaat, hebben ze niet.

Voorsorteren op woningen in Harmelerwaard?

Provincie en gemeente Woerden hebben abcnova gevraagd in kaart te brengen wat de mogelijkheden voor de polder zijn als de tuinders zijn vertrokken. Door nu abcnova in te schakelen, vreest Inwonersbelangen dat wordt ‘voorgesorteerd’ op woningbouw in Harmelerwaard. Dit hebben het voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.