Platanen Emmakade Woerden

Vragen over kap Platanen Emmakade

Naar aanleiding van publicatie en aanvraag van een kapvergunning voor 9 platanen aan de Emmakade in Woerden hebben wij (Inwonersbelangen en LvdD) contact opgenomen met de wethouder. Dit om de nut en noodzaak van de kap van deze bomen te bespreken. Ook van inwoners zijn vragen hierover gesteld.

Platanen Emmakade Woerden
Foto: Google maps

Herplant van kap Platanen uit 2014

De onderbouwing van de beleidsmedewerker was uitgebreid en vergezeld van foto’s en tekeningen. Het antwoord kwam erop neer dat deze winter/voorjaar bomen langs de Emmakade herplant gaan worden. Bomen die eerder (2014) gekapt waren voor werkzaamheden. De kap is ook in het kader van het herstellen van een eenduidig bomenlint (Singelvisie) over de hele Emmakade. Er is dus geen noodzaak om deze gezonde bomen (meer als 90 jaar oude monumentale bomen) te verwijderen, om alleen maar een eenduidig beeld te krijgen. Tevens brengt dit onnodige extra kosten voor het kappen en herplant met zich mee. 

Vragen over kap Platanen:

  • Is er overleg geweest met de bewoners over het kappen van deze gezonde bomen?
  • Is de omwonenden beloofd dat de huidige bomen langs de waterkant konden blijven staan?
  • Is er rekening gehouden met de extra kosten voor het kappen van deze bomen?
  • Is er in het kader van voortschrijdend inzicht na het vaststellen van de Singelvisie gekeken naar een praktische oplossing ook in het kader van klimaatbeheersing, door deze bomen, die nog vele jaren meekunnen, te laten staan?
  • Wilt u al het mogelijke doen om de monumentale platanen aan de Emmakade, net als die aan de Nassaukade te laten staan?
  • Deelt u onze mening dat gezonde bomen niet gekapt mogen worden tenzij absoluut onvermijdbaar?

De vragen zijn hier te downloaden.