participatie

Waarom gaat het zo vaak mis met participatie?

Woensdag 14 december om 20.30 uur geeft Laurens van Voorst een lezing/presentatie over waarom het zo vaak mis gaat met participatie. De lezing wordt georganiseerd door Inwonersbelangen en is in het Dorpshuis Harmelen, Schoollaan 8 te Harmelen.

Participatie wordt ervaren als vertel en verkoop

Net als in veel andere gemeenten is er veel ontevredenheid over participatietrajecten. Het dorpsplatform Harmelen heeft het over vertel -en verkoopsessies. Wethouders en adviseurs komen hun plannen vertellen. Vervolgens wordt er gereageerd door betrokken inwoners en bedrijven. Helaas blijven de plannen vervolgens hetzelfde, alleen een paar punten en komma’s worden gewijzigd. Dit is veel gehoord bij participatietrajecten in Nederland.

Recente participatietrajecten

In Woerden gaat het ook vaak mis. Denk aan de parkeerproblemen in het centrum. Spandoeken werden opgehangen doordat veel inwoners zich niet gehoord voelden. Afgelopen week bleek dat er veel nieuwe zaken naar voren kwamen met betrekking tot de Rembrandtbrug. Deze waren niet naar voren gekomen tijdens het participatietraject. Ook is duidelijk geworden dat de voorgenomen plaatsing van hoge windmolens in Harmelen een juridische loopgravenoorlog gaat worden. Inwonersbelangen vindt en wil dat dit anders gaat.

Participatie is meer dan bestuurlijke vinkjes

Reden voor Inwonersbelangen om een deskundige op het gebied van participatie uit te nodigen. Laurens van Voorst gaat eerst in op de historie van politieke burgerparticipatie. Vervolgens gaat hij in op waarom het ondanks de goede bedoelingen zo vaak fout gaat. En hoe het beter kan. In het laatste zijn geïnteresseerd. Met name hoe krijgen we de participatie in gemeente Woerden verbeterd. En voelen de inwoners en ondernemers dat er naar ze geluisterd is.

Iedereen is welkom

Het is een levendige presentaties met de nodige anekdotes waarin ook het bestrijden van polarisatie aan bod komt. De lezing is op 14 december om 20.30 uur in het Dorpshuis Harmelen (Schoollaan 8 te Harmelen). Iedereen is welkom.