Wij stappen in een coalitie die

Waarom wel miljoenen naar Woerden-west

miljoenen naar Woerden-westHet rapport “Verkeersonderzoek westelijke randweg” is er. Dit rapport kwam er als vervolg op de verkeersvisie maar vooral omdat 4 jaar geleden, in een rapport over de verkeersproblemen in Woerden-west, de oplossing Rietveldbrug en westelijke randweg buiten beschouwing bleef.

Wat zegt het rapport?

  • Rietveldbrug en randweg gaan veel geld kosten.
  • Rietveldbrug en randweg gaan het gewenste efect hebben.
  • Een Rietveldbrug zal de Kwakelbrugroute belangrijk ontlasten.
  • Of je het het geld waard vindt, moet je zelf bepalen.

(Uiteraard kunnen we het dan nog hebben over “Hebbende onderzoekers alles wel juist beschouwd, gemeten en ingewogen?” Maar, dat draagt niet echt bij aan waar het nu in de discussie om gaat.)

miljoenen naar Woerden-west

Waar gaat het om in Woerden-west?

Schilderskwartier en Bomen- en Bloemenbuurt hebben al jaren te kampen met groteverkeersoverlast. Oorzaken:

1. Aan de westkant van Woerden kun je alleen via de Kwakelbrug de Rijn over. 

  • Verkeer dat van de N458 (Bodegraven) naar de N204(Montfoort/Schoonhoven), deN212 (Mijdrecht/Breukelen) de N198 (Harmelen) of naar de A12 wil, is gedwongen de Kwakelbrug route te rijden.
  • Verkeer dat vanaf de N458 (Bodegraven) naar de stad wil, mag dat niet via de Zandwijksingel of de Ridderstraat en slechts beperkt via de Leidsestraatweg.

2. De Lidl, die per dag meer dan 1.000 autoklanten scoort, is gesitueerd aan de Boerendijk.

miljoenen naar Woerden-westDit alles is meer dan de wegen op de route en de mensen die er wonen verdragen kunnen.

Een deel van Woerden stelt:
We lossen die problemen op middels verkeersomleidingen, wegafsluitingen en meer ruimte voor de fiets. Een Rietveldbrug hebben we niet nodig.

Een ander deel van Woerden zegt:
Dat zijn lapmiddelen. Dat moeten we niet willen. Kern van het probleem aan de westzijde van Woerden is dat we daar maar één brug over de Rijn hebben. De enige oplossing is een brug erbij en wel op Rietveld.

 

Tweede probleem: De verkeersstroom van en naar de A12

Het overgrote deel van het verkeer dat vanuit Woerden en de N-wegen richting A12 wil, doet dat via de enige toegang tot de A12 die Woerden heeft. Verkeer dat van Woerden ten noorden van het spoor komt, moet vanuit Woerden-west via het Vinkje en vanuit Woerden-oost via de Steinhagenseweg naar de oprit en omgekeerd. (En voor een klein deel via de spoortunnel bij het station.)

Een deel van Woerden zegt:
“Als we het verkeer niet meer via de Boerendijk maar via de Hoge Rijndijk naar het Vinkje leiden en zorgen dat auto’s en fietsers op die route elkaar niet meer tegen komen, komt het wel goed.

Anderen zeggen:
“Nee, dat is een lapmiddel. We moeten zorgen dat voor het verkeer dat Woerden in of uit gaat ook de afrit Nieuwerbrug-Waarder makkelijk bereikbaar wordt want, daardoor gaat dan een belangrijk deel van de verkeersafwikkeling in Woerden-west via die route naar de A12. Buiten dat zal dan ook

verkeer vanuit Woerden-noord en Woerden-west, dat richting Oudewater wil, die route kiezen.”

Derde probleem

miljoenen naar Woerden-west

Barwoutswaarder heeft veel te lijden van het (vracht)verkeer van en naar het industrieterrein Nieuwerbrug. En de weg is er te smal en te kwetsbaar voor. Maar, dat verkeer kan slechts via Barwoutswaarder en de Hollandbaan de A12 bereiken. Ook het vrachtverkeer in Woerden-west heeft geen andere keus dan via de Hollandbaan richting A12 te gaan of via de Kwakelbrug richting Woerden-noord.

Woerden-oost
Doordat de Steinhagenseweg ook moet fungeren als verbinding tussen enerzijds de N198 (Mijdrecht/Breukelen) en de N212 (Harmelen) en anderzijds de A12 en de N204 (Montfoort/Schoonhoven), wordt die te zwaar belast. Ook is deze weg daar niet op ingericht en dat maakt dat auto- en fietsverkeer elkaar er gevaarlijk in de weg zitten. En, net zoals in Woerden-west, speelt in Woerden-oost een belangrijke rol dat in Woerden vier belangrijke N-routes samenkomen. N-wegen maken deel uit van het landelijke en provinciale routenet en zijn daarom ook belangrijke routes in de autonavigatiesystemen.

Wat vindt Inwonersbelangen (over miljoenen naar Woerden-west):

Miljoenen naar Woerden-westWij behoren tot de groep binnen Woerden en binnen de raad die vindt dat we moeten kiezen voor oplossingen die met zekerheid leiden tot verbetering en tegelijkertijd perspectief bieden voor de toekomst van Woerden.

Daarvoor is allereerst een doordacht plan nodig:

  • Wat willen we, niet alleen verkeerstechnisch maar ook met het oog op de ontwikkeling van Woerden, bereiken?
  • Wat komen we in de uitvoering van de oplossingen tegen en hoe gaan we daar mee om?
  • Wat moet er gebeuren, wat kost dat, wie benadelen we ermee en hoe lossen we dat op?
  • Welke medebelanghebbenden zijn er en hoe spreken we ze aan op hun medeverantwoording? (Rijk, provincies, buurgemeenten, ProRail en ondernemers)

Eindeffect ervan zal zijn dat de verkeersoverlast fors omlaag gaat, de leefbaarheid verbetert, er minder onnodige autokilometers gemaakt worden, ondernemend Woerden minder vervoerskosten heeft en de verkeersveiligheid verbetert. Hiervoor zijn er miljoenen naar Woerden-west nodig.

Belangrijk punt is wat de inwoners aan de routes ervan vinden.

Zij die aan de huidige overbelaste routes wonen zullen blij zijn. Zij die aan de nieuwe route wonen deels wel en deels niet. De Molenvlietinwoners aan de rand van de Lobben zeker niet. En die weten dat, al bij het ontwerpen van hun wijk, de Rietveldbrug en westelijke randweg waren ingepland.

Wat moet hier het zwaarst wegen voor de gemeenteraad?

Het uitzicht vanuit de rand van de Lobben op de weilanden langs de A12 en het uitzicht van de wandelaars op het Weidepad? Of de leefbaarheid van de inwoners langs de wegen op de Kwakelbrugroute, de verkeersdrukte van en naar de oprit naar de A12 en de slijtage en het onderhoud (zowel ondergronds als bovengronds) aan al die wegen?

Wilt u meer weten:

Verkiezingsprogramma Inwonersbelangen
www.inwonersbelangen.nl
facebook.com/Inwonersbelangen
facebook.com/Behoudhethofpoort
De sites van AD, krantvanwoerden.nl, VARnws.nl, Telegraaf, RPLfm, WoerdenTV en Youtube