Beveiliging

Wat doet een wijkagent in gemeente Woerden?

Medio februari verscheen er op de website van de NOS een mini documentaire over de wijkagent. Hierin werd duidelijk dat een wijkagenten veel te weinig toe komen aan hun eigenlijke taken. De vraag is wat doet een wijkagent in gemeente Woerden.

Inleiding

De kerntaak van een wijkagent is veelal het surveilleren op straat en het oplossen van incidenten. Dit in het kader van ‘kennen en gekend worden’. Hij/zij is het oog en het oor van de politieorganisatie en geeft informatie door aan de lokale politieteams. Inwonersbelangen is van oordeel dat wijkagenten in Woerden veel te weinig toekomen aan hun ware taak. Vooropgesteld: er wordt niet getwijfeld over de kwaliteit van de wijkagenten. Het gaat om de vraag hoe de Nationale Politie de wijkagent inzet.

Wat doet een wijkagent in gemeente Woerden

Taakomschrijving wijkagent

Op de website van de Nationale Politie zijn de taken van de wijkagent te vinden (https://www.politie.nl/themas/wijkagent.html): “Vaak is de wijkagent een eerste aanspreekpunt in de wijk en een bekend gezicht. Hij kent veel inwoners en ondernemers en spreekt regelmatig met hen. Door al die contacten weet hij wat er speelt in de wijk en kan hij in een vroeg stadium problemen oplossen en liever nog, voorkomen.” Duidelijk gaat het hier om de ogen en oren te zijn in de wijk. Hierbij is preventief en pro-actief handelen het doel.

Mini documentaire wijkagent

Uit de documentaire blijkt duidelijk dat de gevolgde wijkagenten meer op straat willen zijn. De documentaire is hier te zien: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2368817-waar-is-het-blauw-op-straat-de-wijkagent-ziet-het-niet.html. De volgende uitspraak van een van de wijkagenten spreekt boekdelen: “De kracht is: er altijd zijn en je gezicht laten zien. Dan ben je de problemen voor.”

Ook wordt duidelijk dat hun werk onder toenemende druk staat. Door de bezuinigingen in de zorg moeten wijkagenten ook bijspringen bij noodoproepen en hulp bieden aan verwarde personen. Dat gaat ten koste van het echte politiewerk. Zoals het moeten teleurstellen van mensen. Na netjes een aangifte, van bijvoorbeeld een gestolen fiets, wordt een zaak toch niet in behandeling genomen. Terwijl er wel een opsporingsindicatie is, een spoor naar de dader dus. Lopen door de wijk komt er niet van. Wijkagenten worden op andere nationale politietaken ingezet zoals beveiligen van advocaten of drugscriminaliteit. Ook andere politie “vreemde” taken zoals noodhulpdiensten en GGD-taken met verwarde mensen sloken veel tijd op en niet te vergeten de taken die nu blijven liggen door gevolgen van corona.

Wat doet een wijkagent in gemeente Woerden?

Inwonersbelangen heeft altijd begrepen dat er per 5.000 inwoners in Woerden een wijkagent is. Dit betekent dat er 10 tot 11 wijkagenten in Woerden zijn. De eerste vraag is of er inderdaad 10 tot 11 wijkagenten zijn. De tweede vraag is hoe de inzet is van de wijkagenten? Komen zij toe aan hun eigen werkzaamheden of wordt hun tijd opgeslokt door nationale prioriteiten en politie “vreemde” taken? De derde vraag is of gemeente Woerden de bedoelde inzet van wijkagenten kan afdwingen?

Vragen over wat doet een wijkagent in gemeente Woerden

en kan gewenste inzet afgedwongen worden?

Inwonersbelangen heeft onderstaande vragen gesteld.

 1. Aantal wijkagenten
  1. Hoeveel wijkagenten, overeenkomstig de functiebeschrijving van de website van de Nationale Politie, zijn er in gemeente Woerden?
  2. Is er een norm voor het aantal wijkagenten per inwoners?
  3. Komt het aantal wijkagenten overeen met de norm voor de gemeente Woerden met andere woorden zijn zij op sterkte?

 2. Inzet van de wijkagenten in gemeente Woerden
  1. Is er een norm voor de tijdsbesteding van de wijkagenten voor haar werkzaamheden/taken in gemeente Woerden? Denk bijvoorbeeld aan percentage van een gemiddelde werkweek die besteed wordt aan surveilleren op straat, opsporing naar aanleiding van aangiftes of spreekuur en dit overeenkomstig de functiebeschrijving.
  2. Is er zicht op de daadwerkelijke inzet van de wijkagenten in gemeente Woerden? Denk aan percentage van een gemiddelde werkweek die besteed wordt aan de taken uit de taakomschrijving van de wijkagent, aan de inzet voor Nationale Politietaken en politie “vreemde taken zoals noodhulpdiensten en GGD-taken.
  3. Als 2c niet beantwoord kan worden, kan het college aan de Nationale Politie vragen om dit bijvoorbeeld gedurende een maand inzichtelijk te maken voor gemeente Woerden?
  4. Als er geen inzicht is of geboden wordt door de Nationale Politie wil het college dan wegen bewandelen om dit wel voor elkaar te krijgen? Bijvoorbeeld initiatieven nemen vanuit de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). En zijn er andere mogelijkheden?

 3. Bedoelde inzet afdwingen
  1. Als de inzet van de wijkagenten in Woerden niet overeenkomt met de gewenste inzet overeenkomstig de functiebeschrijving welke mogelijkheden heeft gemeente Woerden om de inzet overeenkomstig de norm (onder andere functiebeschrijving) af te dwingen?
  2. Als er bij 3a geen mogelijkheden zijn om de inzet af te dwingen wil het college dan wegen verkennen om dit wel mogelijk te maken? Bijvoorbeeld initiatieven nemen vanuit de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). En zijn er andere mogelijkheden?