Water terug naar de wijk

Augustus 2013

flesjeDoor middel van een publieksactie wordt water terug naar het Schilderskwartier gebracht, op zaterdag 3 augustus. Bronwater wordt aan alle inwoners aangeboden via huis aan huis bezorging. Tevens zijn vertegenwoordigers van de vereniging vanaf 10:00 te vinden in het winkelcentrum Tournoysveld. Hiermee worden de inwoners die al jaren in onduidelijkheid leven een hart onder de riem gestoken. De inwoners kunnen erop blijven rekenen dat we over de uitkomsten van het onderzoek waken.

De belangenvereniging GrondWaterWoerden heeft jarenlang gestreden voor duidelijkheid over het te lage grondwaterpeil. De gemeente heeft zich lange tijd terughoudend opgesteld. Bij Inwonersbelangen heeft GWW wel gehoor gekregen. Samen met de inwoners is er opgetrokken om de gemeente haar verantwoordelijkheid te laten nemen.

Achtergrondinformatie:

In het Schilderskwartier is er al lange tijd een probleem dat het grondwaterpeil laag is. Te laag waardoor er paalrot kan ontstaan en huizen kunnen gaan verzakken. Wie hiervoor verantwoordelijk is ligt bestuurlijk nogal lastig. Inwonersbelangen vind dat de gemeente het initiatief moet blijven houden om een oplossing voor de inwoners te forceren.