Verkiezingen Waterschap

Stem 15 maart: Lijst 8

Waterschap

Lokaal is dichtbij en betrokken

Waterschap@Inwonersbelangen is anders dan de landelijke partijen die zitting hebben in het Waterschap. Het komt voort uit de lokale partijen die in de gemeenteraad zitten van het gebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Al jaren wordt zo de lokale stem vertegenwoordigd in het waterschap: dichtbij en betrokken. Wij zijn dichtbij en betrokken. Wij weten wat er leeft en speelt bij de inwoners. 15 maart 2023 doet Waterschap@Inwonersbelangen natuurlijk weer mee met de verkiezingen voor het waterschap met lijst 8.

Waterschap: Kostenbewust en schoon water

Wij betalen met zijn allen belastingen (heffing) aan het Waterschap. Hiermee kunnen ze hun werk doen. Wij vinden het belangrijk dat er zuinig met het geld omgegaan wordt. Het gaat om belang-betaling-zeggenschap! De andere thema’s zijn (1) optimaal grondgebruik met respect voor natuur en landschap, (2) goede kwaliteit van het oppervlaktewater en (3)aan effectieve waterzuivering

Veilig te wonen en beschermen tegen overstromingen

Het is niet iets wat je iedere dan opvalt. Maar het Waterschap zorgt in grote delen ervoor dat het water weggepompt wordt naar de Noordzee. Het wegpompen gaat via kanalen die hoger liggen dan het land waar we wonen. Naast de dijk van de Lek is er voor honderden kilometers aan dijken in het Waterschap (zie de afbeelding hieronder). Deze moeten goed onderhouden worden om overstromingen te voorkomen.  Het motto van Waterschap@Inwonersbelangen is dan ook: Taak- en kostenbewust water keren en beheren met oog voor de belangen van de inwoners in landelijk en stedelijk gebied. Lees hier meer over de dijken in ons waterschap.

Waterschap

 

De kandidatenlijst

Alle kandidaten komen uit de lokale partijen. Dichtbij en betrokken zit in de genen van lokale politici. De kandidaten zijn:

 1. Jacques Sistermans , Harmelen
 2. Hendrie van Assem, Woerden
 3. Geertje Wiesenekker, Rhenen
 4. Theo Nieuwendijk, Woerden
 5. Hanny van Doorn – van Bijleveld, Houten
 6. John van Engelen, Nieuwegein
 7. Rob Jonkers, Montfoort
 8. Diana Jansen – Verweij, Utrecht
 9. Kees de Graaf, IJsselstein
 10. Jan-Hubert van Rensen, Harmelen

De campagne aftrap voor het waterschap

Op 14 februari 2023 werd door lijsttrekker Jacques Sistermans de campagne afgetrapt.  Bij het verkiezingscafé van HDSR gaf hij meer inhoud aan betrokken en dichtbij:

“De werkwijze van Waterschap@Inwonersbelangen kan worden samengevat in de woorden: werk pragmatisch en realistisch. In samenspraak met de inwoners van het gebied dat het Waterschap bestrijkt”.

 

De belangrijkste punten

De belangrijkste verkiezingspunten zijn:

 • Waterkeren: Inwoners moeten veilig kunnen wonen zonder gevaar voor overstromingen;
 • Waterbeheren: schoon en kwalitatief goed oppervlaktewater en een effectieve waterzuivering;
 • Respect voor natuur en landschap
 • Zuinig omgaan met belastingen die de inwoners betalen. Dus kosten bewuste uitvoering

Kostenbewust waterschap

Waterschap@Inwonersbelangen zal zich hierbij inzetten voor openheid: communicatie met en duidelijkheid voor de inwoners over de stand van zaken van de genoemde taken. De meeste inwoners zijn zich niet of onvoldoende bewust van die taken. In de media krijgen zij zelden aandacht. Tegelijkertijd hebben die inwoners er wel degelijk een direct belang bij: zij betalen jaarlijks de waterschapslasten. Het gaat hier om een goede kosten – baten verhouding voor schoon water, respect voor de natuur en geen overstromingen.

Stem 15 maart

Lijst 8, Waterschap@Inwonersbelangen

Waterschapsverkiezingen