Werkgroep geen windmolens bij woonwijken blijft waakzaam

30 september 2014

Windmolens Houten‘Geen windmolens bij woonwijken’, geen windmolens bij Woerden?

Toen een aantal maanden geleden er in de pers sprake was dat er langs de A12 windmolens zouden komen, hebben wij meteen de Provincie om uitleg gevraagd. Wij kregen te horen dat daar geen sprake van was en dat een extern bureau dat verhaal de wereld in heeft gebracht. Maar met de overheid weet je het maar nooit. Dus toen er in het Utrechtse de actiegroepen De Lage Weide, Houten, Vianen, De Meern, Oud Zuilen, Breukelen/Nieuwer ter AA en Wijk bij Duurstede bij elkaar gingen komen, zijn wij daar ook naar toe gegaan om een vinger aan de pols te houden. Daaruit is als actie voortgekomen gezamenlijk op de Provinciale Statenfracties af te gaan en dat is uitgemond in een meeting op 22 september in het Provinciehuis. Wat daar uiteindelijk als resultaat uit voortkomt, moeten we maar afwachten.

In ieder geval is het de Statenleden duidelijk geworden dat de inwoners er van balen dat zij pas heel laat worden geïnformeerd en dat er dan ook nog nauwelijks naar de inwoners wordt geluisterd. Wij in Woerden kennen dat nog uit het recente verleden. Datzelfde speelt zich nu af in Vianen. Hier heeft Eneco de ingediende bezwaarschriften kunnen beantwoorden. Echt onafhankelijk! Niet voor niets wordt Vianen nu ‘Eneco’stad genoemd.

De aanwezige Statenleden lieten weten zulke zaken ongehoord te vinden en zegden toe aan het werk te gaan om de inwoners in een veel vroeger stadium mee te laten praten. De vraag is of zij dat kunnen bewerkstelligen, de windmolenlobby is erg intensief. De vraag is ook of dat dan ook gebeurd. Zo betrouwbaar en consistent is de politieke besluitvorming nu ook weer niet. Dat zien we nu de locatie ‘Lage Weide’ ogenschijnlijk is vervallen en opeens de Partij voor de Dieren de ‘Lage weide’ weer op de agenda wil hebben. Je wordt er wel eens moe van. Maar daarom blijven wij de ontwikkelingen op de voet volgen.

De groepen hebben de Commissaris van de Koning een petitie aangeboden, waarin de uitgangspunten van de inwoners voor een windmolenlocatie in zijn verwoord.

Jan Bakker, de werkgroep ‘Geen Windmolens bij Woonwijken’