Westelijke randweg

Westelijke Randweg is geen onzin maar pure noodzaak

Westelijke randwegHet lijkt wel alsof het soms over niks anders gaat, maar vreemd is het eigenlijk ook niet. De Westelijke Randweg is één van de hoofdthema’s van deze verkiezingen. En sommige politieke partijen strooien met aannames om deze noodzakelijke oplossing om de leefbaarheid en veiligheid in woonwijken te verbeteren tegen te houden.

Alle berichten zijn gebaseerd op een voorlopig rapport

Zo opperden tegenstanders, waaronder enkele bewoners van de wijk die deze weg niet in hun achtertuin willen, dat deze weg 35-40 miljoen euro gaat kosten en dat dit zal leiden tot 25% OZB verhoging. Ook zou de hoeveelheid fijnstof niet verminderen én de verkeersoverlast voor Woerden zou er niet minder door worden. Hun reacties zijn allemaal gebaseerd op een voorlopig rapport.

Inwoners die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de discussie over de nieuwe verkeersvisie worden door de tegenstanders geschoffeerd. De tegenstanders geven ook aan dat dé oplossing voor hen is het aanleggen van een rotonde bij de Boerendijk/Hoge Rijndijk. Zij zeggen er echter niet bij dat het aantal verkeersbewegingen en de uitstoot van fijnstof daardoor onveranderd blijft, en de bereikbaarheid van de binnenstad, de kernen en de A12 wordt er heus niet beter door. Ook zeggen ze niet dat ze zich baseren op een voorlopig rapport. Het echte rapport komt pas van de zomer uit. En ze pakken alleen de duurste oplossing. In het voorlopige rapport is de goedkoopste oplossing 9,5 miljoen euro. De duurste zit ergens tussen de 21-48 miljoen euro. Wat het werkelijk gaat kosten is nog onbekend.

Wel gebouwd voor 20.000 mensen en hapsnap oplossingen voor het verkeer

Westelijke Randweg

Het verkeer is de afgelopen 50 jaar niet goed aangepakt. Terwijl er wel voor 20.000 mensen gebouwd is. Het verkeer in Woerden is onveilig en ongezond voor fietsers en voetgangers, én voor bewoners die langs de routes wonen. Deze dingen kun je niet negeren en oplossen met wat hapsnap maatregelen. Bovendien ligt Woerden op het kruispunt van 4 N-wegen (provinciale wegen) die allemaal verkeer naar Woerden leiden. Rietveldbrug en een randwegstructuur zijn daarom toch echt de enige reële oplossing als het gaat om ervoor te zorgen dat er minder verkeer door de woonwijken gaat.

Hoe kun je de Westelijke Randweg financieren, zónder dat de inwoners dat in hun portemonnee voelen? Gewoon stoppen met geplande stokpaardjes en vergezichten. Geen miljoenen pompen in maatregelen in woonwijken (gas-loos) of in verkeersmaatregelen die aantoonbaar geen verbetering opleveren. Of grote subsidies geven aan een enkele eigenaar van €40.000,- om 1 woning energieneutraal te maken. De eerste jaarlijkse miljoenen zijn dan al binnen. Daarnaast zijn niet alle investeringen voor de gemeente. Bedrijven, provincie en rijk kunnen ook een bijdrage leveren. Voor het hele plaatje kunt u onze financiële paragraaf raadplegen in ons verkiezingsprogramma verkiezingsprogramma.

Westelijke Randweg is geen onzin maar pure noodzaak

Het is een kwestie van keuzes maken: kiezen voor zaken die voor de verre toekomst van belang kunnen zijn, waarvan je niet zeker weet of deze kans van slagen hebben of nuttig zijn, of je geld besteden aan de problemen van vandaag de dag? Inwonersbelangen stapt in een coalitie die gaat voor het hier en nu. Dus, op wie stemt u 21 maart?