Wie draait op voor juridische kosten Oudewater

Wie draait op voor juridische kosten Oudewater?

In het Algemeen Dagblad verscheen anderhalf week geleden een artikel over hoogoplopende juridische kosten bij Oudewater. Lees hier het artikel. Er is al €25.000,- voor uitgetrokken, waarbij rekening gehouden wordt met hogere uitgaven. De vraag is dan ook wie draait op voor juridische kosten Oudewater.

Onduidelijkheid bij gemeente Oudewater

Een gemeenteraadslid van Progressief Oudewater vermoedt dat hij de oorzaak ervan is:

“Momenteel liggen bij de gemeente vijf klachten tegen de burgemeester en wethouders en een oud-wethouder van Oudewater. Oudewater ziet zich genoodzaakt externe juridische hulp in te huren om die te kunnen afhandelen. In eerste instantie is hiervoor een bedrag van 25.000 euro uitgetrokken, maar dat kan nog oplopen. De burgemeester wil de naam van de Oudewaterse kwelgeest vanwege de privacywetgeving niet noemen. Diverse bronnen bevestigen tegen het AD Groene Hart dat het om het betreffende raadslid van Progressief Oudewater gaat. Ook het gemeenteraadslid zelf vermoedt dat hij de bewuste persoon is, naar wie burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad indirect verwijzen.”

Samenwerking Woerden en Oudewater

Gemeente Woerden en Oudewater werken op ambtelijk niveau samen. De afspraken daarover zijn vastgelegd in de “Dienstverleningsovereenkomst 2021-2025 tussen de gemeenten Woerden en Oudewater” (hierna afgekort als DVO”). In deze DVO WO is opgenomen dat Oudewater aan Woerden jaarlijks ruim €5,- miljoen betaald. Ook is vastgelegd wie waarvoor betaald als er kosten zijn die niet binnen de DVO vallen.

De juridische kosten van €25.000,- en meer van Oudewater

De vraag die nu rijst is wie de juridische kosten die enkel en alleen veroorzaakt worden door Oudewater betaalt? Wie draait op voor juridische kosten Oudewater? Zover na te gaan wordt hier niets over bepaalt in de DVO. Het lijkt erop dat deze kosten bij de Woerdense gemeenschap neergelegd worden. Dit is dit vanuit Woerdens perspectief zeer ongewenst. Het ligt dan ook voor de hand om dit te corrigeren. Specifieke kosten gemaakt door Oudewater moeten ook door de gemeente Oudewater betaald worden.

Vragen over wie draait op voor juridische kosten Oudewater?

Naar aanleiding van bovenstaande hebben we de volgende vragen:

  1. Is er een bepaling in de DVO waarin bepaald wordt ten laste van welke begroting (Woerden of Oudewater) juridische kosten worden gelegd, ingeval specifiek toewijsbaar aan een van beide gemeente (zoals het geval waar het artikel van het AD over gaat)?
  2. Als bij vraag 1 het antwoord bevestigend is, kan dan aangegeven waar en hoe dit vastgelegd is?
  3. Als bij vraag 1 het antwoord ontkennend is, kan dan aangegeven worden wat gebruikelijk is en wie de kosten neemt in dit soort situaties?
  4. Als bij vraag 1 het antwoord ontkennend is, is het college het eens met Inwonersbelangen dat de kosten bij Oudewater gelegd moeten worden? En niet ten laste van de gemeenschap van Woerden?
  5. Als bij vraag 1 het antwoord ontkennend is, is het college het eens met Inwonersbelangen dat de DVO WO voor deze specifieke situaties aangescherpt moet worden? En bijvoorbeeld via een addendum bij de DVO WO vastgelegd wordt?
  6. Zijn er naar aanleiding van deze specifieke situatie andere gelijksoortige situaties te bedenken die mogelijk gelijk met een addendum geregeld kunnen worden?

Hier zijn de gestelde vragen te downloaden.