Wij stappen in de coalitie die

Wij stappen in de coalitie die

Wij stappen in de coalitie dieWeet u het nog? Begin 2014 flyerden veel politieke partijen bij winkels voor invoering van de koopzondag. Daarna heeft u uw stem uitgebracht. En toen? Uw stem telde niet meer. Men vormde een coalitie en vervolgens kwam er geen verandering met betrekking tot de koopzondag. Nog vreemder is het, dat de meerderheid van de kiezers voor een Westelijke Randweg gestemd heeft. Of voor meer handhaving van de openbare orde. Maar ook dat liet de coalitie vervolgens liggen.

Bestendigen van de bestuurscultuur ???

Wat kregen we wel? Een coalitieakkoord met als belangrijkste punt: “Bestendigen van de bestuurscultuur.” Wij hebben het nooit begrepen. Wie heeft hiervoor gestemd? In welk verkiezingsprogramma stond dit? Wat we wel kregen was het vertrek van 5 wethouders in 3 jaar tijd. En ingehuurde projectleiders die dikke rapporten fabriceerden. Rapporten over inclusie, duurzaamheid en organisatieontwikkeling. Allemaal onderwerpen waar u geen stem in had.

Wij stappen in de coalitie die

Voor Inwonersbelangen is het duidelijk waar de kiezers om vragen. Hier zetten wij ons voor in. Wij stappen in de coalitie die:

  • Begint met het herstel van de zorg in Woerden. Na het verlies van het ziekenhuis, spoedeisende hulp en huisartsenpost willen we als eerste bereikbare huisartsenzorg na 17 uur en in het weekend herstellen.
  • Woningen voor jong en oud realiseert. Door te bouwen op grond die in het bezit van de gemeente blijft kunnen er betaalbare huurwoningen gebouwd worden. Ook voor hen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.
  • De doorstroming van het verkeer echt aanpakt. Denk hierbij aan de aanleg van een brug over Rietveld en de Westelijke Randweg. Of een ongelijkvloerse kruising op de Steinhagenseweg en het doortrekken parallelbanen langs de snelweg.
  • De openbare orde weer gaat handhaven. Zolang de wijkagent van de Nationale Politie de openbare orde niet meer mag handhaven zet de gemeente eigen wijk-BOA’s in voor alle wijken en dorpen.
  • De participatie in de samenleving bevordert. Het gaat om meer ontmoetingsplaatsen in (extra) dorpshuizen en wijkcentra, ondersteuning van het verenigingsleven. En om meer ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers.
  • De openbare ruimte netjes en op orde houdt.
    Werken vanuit wijkteams die direct en gewoon telefonisch benaderbaar zijn voor de inwoners. Wijkteams die trots zijn op hoe hun wijk erbij ligt.

Uw stem maakt het verschil op 21 maart.