Wij stappen in een coalitie die

Wij stappen in een coalitie die

Wij stappen in een coalitie die
Hendrie van Assem

Hendrie van Assem is er klaar voor: “Wij willen aan de slag” 

“We starten met de bouw van woningen. De spade moet de grond in voor een betere wegenstructuur. Inzetten voor de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers. En aan de slag om 200 werklozen aan het werk te helpen. Wij stappen in een coalitie die daadkrachtig aan de slag gaat.”

Wij willen aan de slag

Monique Teegelbeckers

Van Assem: “Wij gaan de verkiezingen in met mannen en vrouwen die de lokale gemeenschap goed kennen en weten wat daar speelt. Ze streven geen politieke carrière na. Ze stellen zich verkiesbaar omdat ze zich willen inzetten voor onze gemeente. Zo ook ons verkiezingsprogramma. Geen Haagse speerpunten maar allemaal onderwerpen die in onze gemeente spelen en die door inwoners zélf aangedragen zijn. Punten waarmee we aan de slag gaan. Als het aan ons ligt niet meer vanuit de oppositie maar met een eigen wethouder.” Wij stappen in een coalitie die echt aan de slag wil waar de inwoners om nu om vragen.

Een stabiel bestuur

Jan-Hubert van Rensen

“Wij willen een stabiele coalitie. Een coalitie die het eens is over wat er met voorrang aangepakt moet worden en over de daarvoor te kiezen oplossingsrichting. Een coalitie die het bijvoorbeeld belangrijk vindt dat we ook buiten kantoortijd terecht kunnen bij een huisarts en een apotheek. Én bij de SEH én in hetziekenhuis.” Dat, zo stelt hij, zal nog veel inzet en tijd kosten.

Betaalbare woningen voor al onze mensen uit Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik

Theo Peters

“Wij willen voor ónze woningzoekenden in de stad en in de dorpen woningen bouwen. Voor jongeren die het niet lukt een betaalbare woning te vinden en voor ouderen die willen verhuizen maar geen passende woning vinden. Zonder dat ze moeten concurreren met woningzoekenden van buiten onze gemeente.”

Direct aanpakken verkeersproblemen

Lia Arentshorst-van Rootzelaar

“In de nieuwe coalitie gaan we direct aan de slag met de verkeersproblemen. Te beginnen met de Rietveldbrug en de problemen op en rond de Steinhagenseweg en de Utrechtsestraatweg; en ja: de randwegen.”

Handhaven openbare orde

Egbert Egberts

Van Assem vervolgt: “Inwonersbelangen wil dat de gemeente beter en actief gaat toezien op de openbare orde. Zolang de politie dat niet kan of wil, zal dat middels (wijk)boa’s moeten. Dan, de inwoners en hoe ze zich samen inzetten voor een goed leven in Woerden.(Verenigingen, kerken, vrijwilligersorganisaties). Zonder hen gaat de humane kwaliteit van onze samenleving onderuit. Ruimte voor en ondersteuning aan hen vanuit de gemeente is daarom van essentieel belang. De gemeente dient zich dat beter bewust te zijn en dat ook in haar beleid te uiten.”

1.000 bomen terug in 2018

“Het slordige onderhoud van ons groen is veel inwoners een doorn in het oog. Dat moet en dat kan echt beter. Het rooien van bomen en struiken zonder dat ervervanging voor komt, dat willen de inwoners niet. Het onderhoud moet door eigen wijkteams gebeuren en niet langer door “aannemers” van buiten.”

miljoenen naar Woerden-west

Talentvolle en betrokken vakambtenaren

“Het uitgeven van zoveel geld als in de afgelopen jaren aan de inhuur van externe “adviseurs” en “specialisten”,  willen wij stoppen. Wat ons betreft meer ruimte en aandacht voor talentvolle en betrokken vakambtenaren. Op ingewikkelde problemen overleg en samenwerking zoeken met

gemeenten waar die kennis en ervaring al wel is, is ook een richting. Het geld dat nu gaat naar de inhuur van “specialisten” (die verder niks met onze gemeente hebben) komt dan vrij en kan ingezet worden voor zaken die voor de inwoners wél belangrijk zijn.”

Wij stappen in een coalitie die

Hier kunt u ons hele verkiezingsprogramma downloaden en lezen wat we de komende vier jaar nog meer willen bereiken.

Wij willen aan de slag met:

Wij stappen in een coalitie die