wijkagent

Wijkagent terug en handjes in gemeente Woerden

Inwonersbelangen wil de wijkagent terug en handjes in gemeente Woerden

Wijkagent

wijkagentIn april geven de politieke partijen aan wat er de komende jaren in de gemeente Woerden gedaan moet gaan worden. Inwonersbelangen zou graag thema’s als Westelijke randweg en zondagsopening willen realiseren. Helaas zit hier een slot op vanuit de huidige coalitiepartijen. Daarom zet Inwonersbelangen zich voor 2017 in op de hoofdthema’s (1) veiligheid in eigen buurt en (2) handjes die werken binnen de ambtelijke organisatie.

Het veiligheidsgevoel gaat hard achteruit in de gemeente Woerden. De criminaliteit neemt toe. Een van de oorzaken hiervan is het verdwijnen van de wijkagent. De nationale politie heeft er geen tijd meer voor en zo zijn de ogen en oren van de politie uit de wijk verdwenen. De gevolgen: onvoldoende handhaven en corrigeren, jongeren die ontsporen, inwoners hebben geen aanspreekpunt meer; kortom er is geen zicht meer op hoe een buurt zich ontwikkelt qua ongepast gedrag, overlast en criminaliteit. De norm was en is nog steeds dat er per 5.000 inwoners een wijkagent is.

Inwonersbelangen wil een terugkeer van de wijkagent. Als dit op het bordje van de gemeente komt is hier al gauw € 500.000,- per jaar voor nodig.

Handjes in de gemeente

Voor 2017 is het college gekomen met voorstellen voor extra management. Hiervoor vragen zij € 820.000,-. De jaren daarna gaat het om bijna € 300.000,- per jaar.

Recentelijk werd bekend dat het ziekteverzuim binnen de gemeente Woerden erg hoog is; bijna 10% in december 2015. Dit zijn voor Inwonersbelangen signalen dat het met de ambtelijke organisatie de verkeerde kant op gaat.

Van inwoners vernemen wij dat ze tegen de muur van de frontoffice oplopen, vragen niet beantwoord worden en ambtenaren vaak niet weten wat ze kunnen of mogen antwoorden. We zien steeds meer dat men problemen denkt te kunnen oplossen middels “nieuwe werkprocessen”, communicatiedeskundigen, extra adviseurs, inhuur van externe medewerkers en “het beter onder controle krijgen van processen”.

Inwonersbelangen wil een gemeentelijke organisatie met minder procesmanagement, minder adviseurs, minder inhuur van buitenaf en meer inhoudelijke kennis en kwaliteit in het stadhuis.

Kortom meer ruimte voor vakbekwame ambtenaren die hun handen uit de mouwen kunnen, durven en mogen steken, ambtenaren die direct (zonder tussenkomst van een frontoffice) te bereiken zijn, ambtenaren die direct kunnen helpen en direct vragen kunnen beantwoorden.