Geen windmolens

Windturbines Utrecht op de grens van Woerden

Gemeente Utrecht heeft plannen bekend gemaakt om windturbines in Reijerscop te plaatsen. Dit is op de grens van Woerden (Harmelen). Gemeente Woerden heeft tegen het Algemeen Dagblad gezegd er blij mee te zijn. Inwonersbelangen zet bij zowel het plan van gemeente Utrecht als de reactie van gemeente Woerden grote vraagtekens.

Windturbines Utrecht op de grens van Woerden
Windturbines zorgen voor stroboscoopeffect van oktober tot en met maart en veel geluidsoverlast.

Aankondiging windturbines

In het Algemeen Dagblad van afgelopen week werd er aangekondigd dat gemeente Utrecht elf windturbines wil plaatsen op grens van Woerden (Harmelen). Hierin geeft gemeente Woerden aan dat ze juist blij zijn met de plannen. Het wordt vervolgd met dat de inwoners in het voortraject op de hoogte zijn gehouden. Mochten ze het gemist hebben, bijvoorbeeld in Harmelen, kunnen ze nog steeds reageren. Verderop in het artikel spreekt de wethouder van Utrecht dit laatste tegen. Wethouder van Hooijdonk spreekt van een conceptvoorstel waarover omliggende gemeenten, omwonenden en belanghebbenden nog worden geraadpleegd.

Hoe zijn inwoners geïnformeerd over windturbines?

Gemeente Woerden geeft aan dat de inwoners op de hoogte zijn gehouden van het voortraject. Inwonersbelangen is dan ook benieuwd hoe ze geïnformeerd zijn. De wethouder van Utrecht heeft het er namelijk over dat dit nog moet gebeuren. Tot slot is het aan de gemeenteraad van Woerden om te bepalen of ze blij zijn met de plannen van Utrecht of afkeuren. Dit mede met het raadsbesluit uit 2005 dat er binnen een straal van 2.000 meter van woonwijken geen windmolens geplaatst mogen worden.

Het gebied van Woerden (Hamelen) die getroffen worden door windturbines die op de grens van Utrecht met Woerden worden geplaatst.

Vragen over windturbines

Inwonersbelangen wil graag duidelijkheid over wie van de gemeente gezegd heeft blij te zijn over het plaatsen van windturbines op de grens van gemeente Woerden door Utrecht. Daarom hebben wij de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college bekend met de algemeen aanvaarde motie uit 2005 dat erin en rondom Woerden geen windturbines mogen komen bij woonwijken? Dat er minimaal 2 kilometer afstand bewaakt moet worden?
  2. Is het college bekend dat er in straal van 2 kilometer 25-30 woningen zijn die overlast gaan krijgen als de windturbines geplaatst gaan worden (zie bijlage 2)?
  3. Wie van gemeente Woerden heeft aangegeven blij te zijn met de plannen voor het plaatsen van windturbines op de grens van gemeente Woerden? Zijn dit woordvoerders geweest, management of een wethouder namens het college?
  4. Is het college met Inwonersbelangen eens dat het standpunt van de gemeente pas bepaald (in dit geval “blij zijn met de plannen”) wordt na een besluit door de gemeenteraad? En dat er daarna pas naar buiten gecommuniceerd wordt over standpunten?
  5. Is het college eens met Inwonersbelangen dat deze uitspraak (blij zijn met de plannen) gerectificeerd moet worden met een mededeling dat dit eerst door de gemeenteraad bepaald had moeten worden?
  6. Hoe zijn de inwoners van gemeente Woerden, specifiek de bewoners aan de Reijerscop en Utrechtsestraatweg in Harmelen op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen? En hoe worden ze uitgenodigd om nog te steeds te reageren?
  7. Hoe denkt het college draagvlak te krijgen voor het plaatsen van deze windturbines bij de bewoners? Wordt de reguliere planschade toegekend van 14% aan eigenaren van woningen die binnen de 2 kilometer staan in verband met de slagschaduw (permanente stroboscoopeffect van oktober tot en met maart in de woningen) en de geluidsoverlast.
  8. Hoe kan het college verklaren dat volgende gemeente Woerden de inwoners van gemeente Woerden al op de hoogte zijn en reeds hebben kunnen reageren (zo niet alsnog kunnen doen) en de wethouder van Utrecht aangeeft dat dit nog gaat gebeuren?