Winkels wel of niet open op zondag

25 november 2014

Zondagsopening 2014_11_25

Op grond van de gemeenteraadsverkiezingen mocht Woerden verwachten dat er meer ruimte zou komen voor ondernemers die kansen zien op zondag hun brood te verdienen.

Het tegendeel bleek waar. Omdat bij de bestaande coalitie de behoefte tot “samen verder regeren” groter was dan het gestand doen van verkiezingsbeloften, lieten partijen het gebeuren dat een minderheidsstandpunt voor de komende 4 jaren tot wet verheven wordt. Levensbeschouwelijke beginselen van een minderheid bepalen dat zowel de politiek als de gemeenschap van Woerden moet accepteren dat er ook de komende vier jaren in onze gemeente geen ruimte is voor winkeliers die op zondag hun winkel open willen stellen.

Bijzonder vervelend voor jonge gezinnen en/of tweeverdieners. Hardvochtig voor winkeliers. Plaatsen rond Woerden verruimen de openingstijden. Onderzoeksrapporten stellen dat Woerden-stad op zondag “doods” is en; een wethouder is er al geofferd.

Inwonersbelangen vroeg binnen de raad aandacht voor het onderwerp en wilde hierover in debat met B&W en de raad. Dat debat kwam er niet. “Er ligt een coalitie-akkoord en daar houden wij ons aan” was de reactie van de coalitiepartijen.

Het is daarom dat Inwonersbelangen donderdag a.s. middels een motie het college oproept de bestaande verordening in te trekken en zo ruimte te scheppen voor winkeliers. Daarvoor is de steun van de meerderheid van de raad nodig. Op grond van de verkiezingsuitslag zou dat appeltje-eitje moeten zijn.

Of de motie het gaat halen zal donderdag blijken. Komen de volksvertegenwoordigers hun verkiezingsbeloften na?

Download hier de motie die Inwonersbelangen indient voor de raadsvergadering van 25 november.