Woerden is kampioen problemen stapelen

Woerden is kampioen problemen stapelen

Kosten opknappen Boerendijk verdubbelen: van 4,2 naar 7 tot 8 miljoen euro

Het opknappen van de Boerendijk wordt fors duurder. Voor het opknappen van de Boerendijk was 4,2 miljoen euro begroot. Door alle aanpassingen gaat er nu meer verkeer via Hoge Rijndijk en de Hollandbaan. Voor de omwonenden van die wegen is de geluidsoverlast fors toegenomen. Zo ernstig dat er geluidswerende maatregelen nodig zijn. De structurele kosten (eenmalige investeringen en toekomstig onderhoud) komen uit op circa 3 tot 4 miljoen euro. Daarmee zorgen, deze tot nu toe verborgen kosten, voor bijna een verdubbeling van de opknapbeurt Boerendijk. Het college wil dit verhullen door het onder te brengen bij de ontwikkeling van de Rembrandtbrug. Inwonersbelangen wil dat de geluidsreducerende maatregelen zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Als onderdeel van het opknappen van de Boerendijk en niet als onderdeel verborgen worden van de Rembrandtbrug.

Woerden is kampioen problemen stapelen

Ooit was er een structurele oplossing voor de verkeersproblemen in Woerden west. In 1987 presenteerde adviesbureau DHV de randwegen voor Woerden. Daarin was de westelijke randweg met een brug over Rijn bij Rietveld de structurele oplossing. In 2006 werd eindelijk besloten dat deze aangelegd zou worden. Helaas sneuvelde in juli 2012 het eerder democratisch genomen besluit. Daarna werden er plannen gemaakt die hebben geleid tot het opknappen van de Boerendijk. Dit bleek niet voldoende en zijn de plannen gemaakt voor de Rembrandtbrug. Een prestige brug die de Woerdense samenleving niet kan betalen. De kosten zijn geraamd op 25 – 32 miljoen euro. Die raming dateert van voor de enorme prijsstijgingen in de bouw en de sector grond-, weg- en waterbouw sinds 2020. Forse overschrijdingen zullen daardoor niet te voorkomen zijn. Problemen worden ook hier weer opgestapeld.

Structurele oplossing uit 1987 nog steeds goedkoper

In 2012 was er voor circa 17 miljoen euro een structurele oplossing met een westelijke randweg gerealiseerd. In 2020 ging het om bedrag van circa 21 tot 22 miljoen euro. Door dralen en niet doorpakken lopen de kosten voor de verkeersproblemen (met de dure oplossing van de Rembrandtbrug) nu al op tot 32 tot 40 miljoen euro. En de inwoners krijgen daarvoor de rekening gepresenteerd. De lokale lasten zijn de afgelopen 4 jaar 30-45% gestegen. Bijzonder is dat er aan de Rembrandtbrug vastgehouden wordt. Het alternatief is nog steeds goedkoper. Het verkeer wordt bij het oorspronkelijke alternatief snel de woongebieden uit geleid. De risico’s zijn zowel financieel als juridisch fors lager. Zo is de Rietveldbrug al bestemd in tegenstelling tot de Rembrandtbrug: er is een groot aantal procedures aangekondigd.

Woerden is kampioen eigen problemen creëren.

Woerden is kampioen problemen stapelen. Zie bijvoorbeeld het parkeerbeleid in centrum van Woerden. Nu hebben de schillen daarom heen meer parkeerproblemen. Zo gaat Woerden van probleem naar probleem. Woerden is kampioen probleem stapelen. Wedden dat het college van Woerden dit gaat oplossen met nog meer betaald parkeren in de schillen! Inwoners worden zo opgezadeld met verkeerde politieke keuzes.

De link naar conceptrapportage geluidsmaatregelen:
https://www.brugwoerdenwest.nl/Nieuws/2196209.aspx