doelstellingen

Zijn peilingen van de gemeente betrouwbaar?

31 januari 2016, peilingen

peilingenGemeente Woerden organiseert peilingen onder inwoners. Zo is er bijvoorbeeld een peiling georganiseerd over het crematorium die er in Woerden gaat komen. En recent één over de Rijnstraat. Inwonersbelangen heeft hier vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Wie bedenkt de stellingen, is de peiling veilig en niet te manipuleren door handige internet gebruikers?

Hieronder de gestelde vragen over de peilingen.

Inleiding

Op de website van de gemeente wordt een peiling georganiseerd over de Rijnstraat. Op de website is op te maken dat er vaker een peiling is georganiseerd.

Vragen

  1. Op basis van welk raadsbesluit verricht gemeente Woerden peilingen via haar website?
  2. Hoe wordt de raad betrokken bij de keuzes over de Rijnstraat die inwoners voorgelegd krijgen?
  3. Op basis waarvan kan het college de verwachtingen waarmaken die gesuggereerd worden op de website dat de uitkomsten tot besluit zullen leiden?
  4. Hoe wordt gewaarborgd dat de peiling representatief is?
  5. Hoe wordt voorkomen dat de peiling gemanipuleerd wordt door bijvoorbeeld stemmen vanuit proxyservers (anonieme ip-adressen)?