Zoeklocatie schuifruimte

Naar de petitie Westelijke Randweg NU

Op 7 maart besluit de gemeenteraad waar in Woerden verkenningen gedaan worden voor 6 tot 9 hectare schuifruimte. Dit is grond voor een bedrijventerrein. Inwonersbelangen heeft het initiatief genomen om dit bij de geplande Westelijke Randweg te doen. De gemeente heeft hier al veel grond. Een deel kan verkocht worden als de weg aangelegd wordt. Met deze verkoop kan het traject voor een groot deel gerealiseerd worden. Werk met werk maken. En de brug over Rijn bij Rietveld realiseren, daarop aansluitend de Westelijke Randweg doortrekken naars de A12.

Gemeente Woerden is eigenaar

Gemeente Woerden is eigenaar van veel grond rondom de geplande Westelijke Randweg. Bij elkaar gaat om circa 20 tot 30 hectare. Hieronder is op de kaart weergegeven in het roze om welke grond het gaat. Met een verkoopprijs van €200,- per vierkante meter (zeer conservatieve inschatting) kan al gauw €20.000.000,- opgebracht worden. Een mooi bedrag die grotendeels de kosten van de weg dekken.

Voorstel Inwonersbelangen

De voorgestelde locaties van de coalitie Woerden worden massaal door de inwoners afgekeurd. Het gaat om de locaties (1) De Voortuin II, (2) Burgemeester van Zwietenweg (ook wel polder Wulverhorst) en (3) Putkop III. Het getuigt van het ontbreken van enig historisch besef, noch praktisch inzicht en geen gevoel voor wat er speelt en leeft in de samenleving van Woerden. Terwijl de oplossing zo eenvoudig is. Daarom doen wij het voorstel om de ruimte te zoeken bij de geplande Westelijke Randweg.