Zorgen over zorg

Zorgen over zorg, we hebben wat bereikt met elkaar

Zorgen over zorgDe afgelopen paar jaren gebeurde er nogal wat in de gemeente Woerden met betrekking tot het onderwerp zorg.

En wat er plaatsvond hebben we te danken aan besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer. En aan zorgverzekeraars, die er een eigenaardige manier op na hebben gehouden om hun klanten van de juiste, passende zorg dichtbij huis te voorzien. Alles onder de noemer ‘Marktwerking in de zorg’. Iets dat vooral betekent: wel premie betalen, maar niet gehoord worden als klant.

Klant is geen koning in de zorg

Niet de klant is koning gebleken door concurrentie in de zorg. We zijn al geruime tijd overgeleverd aan duur betaalde verandermanagers, die zichzelf keizer wanen. En die fusies en sluitingen van zorginstellingen zien als klussen om hun CV te vullen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Ankie van Rossum, de met een rijkelijke gevulde portemonnee vertrokken we  regentes, die heerste over haar Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Die ons ziekenhuis verkwanselde aan een ziekenhuisconsortium onder de naam ‘Antonius’, dat haar eigen financiële zaakjes niet op orde had en miljoenen euro’s tekort kwam op de balans om bijvoorbeeld het ziekenhuis in Nieuwegein goed te draaien.

Het Zuwe Hofpoort ziekenhuis was financieel gezond. Mevrouw Van Rossum had er geen boodschap aan. We hadden te maken met bureaucraten die er over nagaan of de procedures juist zijn gevolgd. Die controleren of het zoals het allemaal is gegaan op papier klopt. We hebben het dus over de Autoriteit Consument en Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit. Zij keuren fusies goed. Zonder te luisteren naar de lokale politiek en de inwoners die over wat er besloten wordt recht hebben om gehoord te worden. Het woord ‘autoriteit’ kun je beter vervangen door autoritair. Want dát waren zij!

Zorgen over zorg geuit door tienduizenden handtekeningen

Inwoners klommen in de pen, politici roerden zich. Politieke partijen, waaronder Inwonersbelangen startten acties. Alles om de medische zorg dichtbij te kunnen behouden. Onze boodschap je stem laten horen had zin. Petities online en op straat werden massaal ondertekend: 14.500 handtekeningen voor Behoud het Hofpoort  en ruim 18.000 handtekeningen voor Behoud HAP/SEH (Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp). Door massaal protest door de inwoners kwam er een heldere boodschap door. Wij hebben zorgen over zorg in Woerden.

Bij de sluiting van de HAP en SEH voelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden dat ze iets moest doen. Het gedoe rond het ziekenhuis en haar prachtige en praktische voorzieningen was continu onderwerp van gesprek, waar ze ook kwamen. Een nieuwe zorgaanbieder hoorde het ook. En binnenkort wordt er door nieuwe partijen een eerste stap gemaakt met terugkeer van de medische zorg dichtbij uw huis. Alle dagen in de week tot 22.00 uur huisartsenzorg. De eerste Woerdense huisarts, die net als de anderen eerst nog alleen tijdens kantoortijden praktijk wilde blijven houden, zag in dat het zo niet langer kan en komt zelf ook met het avondspreekuur. En doet dus wat moet.

Laat je stem horen, ook 21 maart

Zo zie je maar. Laat altijd je stem horen. Net zoals de zorgen over zorg. Als je iets wilt bereiken. Ook op 21 maart. Ga stemmen. Op Lijst 3. Inwonersbelangen, voor de belangen van de inwoners.