ZUWE HOFPOORT ZIEKENHUIS: DE POLITIEK GAAT AAN DE SLAG!

27 juni 2014

 

Conferentie

Er komt een conferentie van alle politieke partijen uit het verzorgingsgebied van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. Aldus het besluit in de gemeenteraad van Woerden van afgelopen donderdag 26 juni. Dit ook als gevolg van het initiatief dat de lokale partijen Lijst van der Does en Inwonersbelangen voor een petitie hebben genomen. Het gaat hier om de voorgenomen fusie van het Zuwe Hofpoort met het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein.

Door de conferentie kan een inhoudelijk tegengeluid worden gemobiliseerd om een evenwichtige afweging van belangen mogelijk te maken. Verzekeraars streven naar winstmaximalisatie; de politiek wil de kosten van de gezondheidszorg in de hand houden; ziekenhuizen moeten aan tegenstrijdige eisen voldoen en ook hun investeringen kunnen blijven betalen. Tegelijkertijd wil het ziekenhuis optimale zorg in de regio kunnen blijven leveren. Dat in dat kader een fusie wordt overwogen, is begrijpelijk.

Inwonersbelangen en Lijst Van der Does vinden dat patiƫnten/inwoners in onze regio ook iets te zeggen moeten hebben. Dat de gemeenteraad van Woerden nu ook de handschoen oppakt om te bevorderen dat de positie van Zuwe/Hofpoort in de regio zo sterk mogelijk blijft, is een succesvol vervolg aan onze initiatieven. Het politiek/bestuurlijk draagvlak wordt groter.

Wat willen me nog meer?!

De petitie “Behoud het Hofpoort” is hier te vinden: http://behoudzuwehofpoort.petities.nl/