Referendum Woerden

Referendum Woerden

Zou het niet mooi zijn als inwoners zich via een referendum kunnen uitspreken of er een vuurwerkverbod moet komen, of het aantal bomen in de gemeente wil vergroten of over een mogelijke uitkomst over de zwembaden? Als het aan Inwonersbelangen ligt komt de mogelijkheid er. Donderdag 30 maart ligt dit voorstel in de gemeenteraad. Vaak […]

Lees meer

Schilderskwartier verpauperd?

Het afgelopen jaar is in het Schilderskwartier overgegaan tot het vervangen van de gas- en waterleiding. Dit na de proef met het gasloos maken van woningen. Hierna kwamen al diverse berichten naar buiten over de slechte bestrating en de wijze waarop deze vervanging heeft plaatsgevonden. Van enige controle van gemeentezijde is weinig of niets waargenomen. […]

Lees meer

Meldingen niet opgelost

Inwonersbelangen hoort regelmatig dat meldingen niet worden opgelost, bijvoorbeeld over kapotte bankjes of lantaarnpalen. Dit is reden om dit aan de gemeente voor te leggen. Meldingen via website of app Meldingen kunnen worden gedaan via de website van de gemeente of via de BuitenBeter App. Het gaat bijvoorbeeld over een kapotte lantaarnpaal, ongedierte, overlast of […]

Lees meer

windmolens

Terugblik gemeenteraad 26 januari 2023

Dit is geen verkiezingsbedrog, dit is verkiezingsverraad! Vorige week donderdag was de eerste gemeenteraadsvergadering van dit jaar. Er stonden 2 onderwerpen op de agenda. Het eerste betrof een onderzoek naar de zwembaden. Het tweede onderwerp was het besluit om in Harmelen, Reijerscop, windmolens te plaatsen. De gemeenteraad heeft besloten dat er onderzoek komt waarbij H2O […]

Lees meer

Rembrandtbrug

Terugblik gemeenteraad 21 december 2022

Woensdag 21 december was de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar. Het eerste onderwerp was de extra €10,- miljoen voor de Rembrandtbrug. Het tweede onderwerp was het Noodfonds energiearmoede. Het derde onderwerp ging over de zwembaden. Deze is doorgeschoven naar januari omdat er geen tijd meer was. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met de […]

Lees meer

Mees Weststrate

Mees Weststrate nieuw bestuurslid en participatie

Afgelopen week was de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Inwonersbelangen. Hierin is teruggeblikt op de gemeenteraadsverkiezingen in maart en de periode daarna. We hebben een nieuw bestuurslid benoemd. En na afloop van de korte ALV hebben we een inspirerende lezing gehad over participatie. Mees Weststrate benoemd als bestuurslid Inwonersbelangen Unaniem is Mees Weststrate benoemd tot algemeen […]

Lees meer

Verslag debat Rembrandtbrug

Verslag debat Rembrandtbrug

Op donderdag 24 november is het politieke debat over de Rembrandtbrug gehouden. Hieronder een kort verslag. Meer tijd nemen voor besluitvorming Duidelijk is geworden dat de wens van de gemeenteraad is om meer tijd te nemen. De wens van het college om het in anderhalve week te kunnen afronden is te kort. Het gaat alleen […]

Lees meer