Kom 15 juli schommelen tegen kap Excercitieveld

Teken de petitie red de kastanjebomen en kom schommelen tegen de kap Excercitieveld. Deze destrasteuze stappen kunnen misschien nog gestopt worden. Dan ook nog oproep om op woensdag 15 juli tussen 14.00 en 16.00 uur naar het Excercitieveld te komen. Dan zullen een aantal bekende en minder bekende Nederlanders en boom adopteren en met iets verrassends… Lees Meer »

Participatie over Hoge Wal – Recreatie pad

Participatie vragen over Hoge Wal In de stad is er al lange tijd een flinke discussie gaande over de op handen zijnde aanpak van het gebied rondom de hoge wal. Het gaat daarbij ook om de singel en het aanleggen van een recreatie pad daarlangs. Zie afbeeldingen hiervan in de bijlage. Recent verscheen er een… Lees Meer »

Burgerinitiatief

Burgerinitiatief versus nieuwbouw en beperkt aantal betrokken Inwoners Onlangs is er op de Leidsestraatweg vanaf de Josef Israëls richting de Pannen Fabriek het één en ander aangepast wegens een Burgerinitiatief. Dit initiatief is naar alle waarschijnlijkheid ergens in 2018 gestart? Gedurende deze periode is er ook een appartementencomplex gerealiseerd. Voorheen stond hier een kaaspakhuis. Het… Lees Meer »

Geen geheime vergaderingen, motie Inwonersbelangen aangenomen

De afgelopen periode is het aantal geheime vergaderingen in gemeente Woerden weer toegenomen. Met name rondom het onderwerp verduurzaming in het kader van de energietransitie. Inwonersbelangen wil geen enkele geheime vergadering. Alleen in een zeer uitzonderlijk geval als er schade uit voort kan komen. Geheime vergaderingen bij raadswerkgroepen De afgelopen tijd zijn er twee werkgroepen… Lees Meer »

Geld naar kinderen in armoede

De Raadsinformatiebrief “Vervolg integraal armoedebeleid en Samen Vooruit” (20R.00293) is de raad geïnformeerd over onder ander het armoedebeleid in gemeente Woerden. Hierin is het volgende aangegeven over de financiering van het gestopte initiatief “Samen Vooruit”: “Het budget dat is vrijgemaakt voor Samen Vooruit komt deels uit het integraal armoedebeleid en deels uit de Klijnsmagelden, die… Lees Meer »

Kastanjebomen Exercitieveld gaan sneuvelen

Het is eigenlijk niet te geloven dat alle politieke partijen, behalve Inwonersbelangen, hebben ingestemd met het kappen van de overgebleven Kastanjebomen op het Exercitieveld. Participatie van inwoners niet gehoord Het begon met de raadsinformatiebrief van het college van B&W bestaande uit Lijst van der Does/CDA/CU/D66 waarin stond dat met de participatie van inwoners niets gedaan… Lees Meer »

Besluit in juli over 36 windmolens in Woerden

Energietransitie: Risico’s voor gezondheid door duurzaamheid door  De komende tijd wordt er door gemeenteraad besloten of er 36 windmolens in Woerden worden geplaatst. De kans is groot dat de gemeenteraad instemt met het plaatsen van veel windmolens. Op dit moment staan er in de plannen 36 ingetekend voor Woerden. Het gaat tegenwoordig om windmolens met… Lees Meer »

Brandbrief aan de politiek

“Geen windmolens, maar duurzame woningbouw en energie in de polders van Rijnenburg en Reijerscop”, aldus initiatief Samenenergieopwekken.nl” Om de protestbrief te versturen, kijk op www.samenenergieopwekken.nl. Duurzame woningbouw of 8 windmolens van 235 meter Samenenergieopwekken.nl is een initiatief van Cees Bos, ondernemer en bezorgde bewoner van De Meern en tevens raadslid voor Stadsbelang Utrecht. Het Utrechtse… Lees Meer »

Corona en de lokale democratie in Woerden

Het Corona virus heeft ook impact op de lokale democratie van Woerden. Hoe is het zicht op de probleemgezinnen nu er geen huisbezoeken meer afgelegd worden? Hoe voorkomen we dat belangrijke besluiten er zomaar doorheen gedrukt worden? Bijvoorbeeld het te nemen besluit over het wel of niet plaatsen van windmolens in Woerden voor de energietransitie. … Lees Meer »

Communiceren we nog met elkaar

De gemeente heeft de regie en de coördinatie bij de aanleg van kabels en/of leidingen van netbeheerders. Maar gaat dit wel altijd goed? Handboek kabels en leidingen Als beheerder van de openbare ruimte voert de gemeente de regie en de coördinatie bij de aanleg van kabels en/of leidingen van netbeheerders. Het gaat hier bijvoorbeeld om… Lees Meer »