Interpellatiedebat nieuw parkeerbeleid Woerden

Een centrum vol met spandoeken en andere acties van bewoners die in opstand zijn gekomen tegen het nieuwe parkeerbeleid Woerden – Binnenstad. Ondernemers zien klanten verdwijnen en als klap op de vuurpijl een rechtszaak tegen de gemeente. Aanleiding voor ons om een verzoek tot interpellatiedebat in te dienen bij de burgemeester als voorzitter van de… Lees Meer »

Leidsestraatweg: Openbaar groen nu privétuin?

Inwonersbelangen heeft in 2020 vragen gesteld aan het college over het “burgerinitiatief Leidsestraatweg’’. Het ging om een nieuw appartementencomplex waarvoor 6 extra parkeerplaatsen waren gerealiseerd. Vervolgens is dit een stukje buurtgroen geworden. Onduidelijk was en is nog steeds hoe de besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden. Ook hoe de omwonenden betrokken zijn is nog steeds onduidelijk. Zie… Lees Meer »

Geluidsoverlast Hollandbaan – Waardsebaan

Inwonersbelangen maakt zich al enig tijd zorgen over de gevolgen  van de renovatie van het kruispunt op de Waardse en Hollandbaan. Ook wat de gevolgen hiervan zijn voor de Eikenlaan, Jasmijnlaan, Amsteloord en Hoge Rijndijk. Het gaat over de geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door nieuw geconstrueerde snelwegen in dichtbevolkte woongebieden van Woerden. Maar in wezen… Lees Meer »

Opinie bereikbare zorg in Woerden

Zorg dicht bij Inwoners: bereikbaar en laagdrempelig Teveel zorg wordt op afstand geplaatst Al vele jaren zien wij de zorg verder op afstand komen. Er vindt een schaalvergroting plaats waardoor kleinere ziekenhuizen worden uitgekleed, overgenomen of zelfs helemaal verdwijnen. Dat er in grotere ziekenhuizen specialistische zorg gegeven kan worden is een gegeven en dat is… Lees Meer »

Onderhoud Algemene begraafplaats Harmelen

Inleiding Inwonersbelangen heeft inmiddels meerdere keren gevraagd hoe het staat met het onderhoud van de Algemene Begraafplaats op de Leidschestraatweg 1 in Harmelen. Familieleden attenderen Inwonersbelangen voor de derde keer op het slechte onderhoud. Na informeel contact gaat er dan een maaier door het onkruid. Het wordt eenmalig kort gehouden en verder gebeurt er niets… Lees Meer »

Bestuur Inwonersbelangen versterkt

Op de algemene ledenvergadering van 12 juli hebben de leden Theo Nieuwendijk gekozen als nieuw bestuurslid. Hij neemt de functie van vicevoorzitter van de vereniging op zich. Hiermee is het bestuur Inwonersbelangen versterkt. Nieuwe vicevoorzitter Theo Nieuwendijk Theo heeft een grote staat van dienst in Woerden en omgeving. Zo is hij vele jaren brandweercommandant geweest.… Lees Meer »

Hendrie van Assem gekozen tot lijsttrekker voor Inwonersbelangen.

Afgelopen week is Hendrie van Assem door de leden van Inwonersbelangen gekozen tot lijsttrekker voor de komende raadsverkiezingen. De leden hebben unaniem ingestemd met de voordracht. Het doel van de verkiezingen is om weer met 4 tot 5 zetels in de gemeenteraad te komen. Om aan de slag te gaan met de vele urgente zaken… Lees Meer »

Windmolens Reijerscop zichtbaar in Harmelen

Windmolens Reijerscop straks zichtbaar in Harmelen, 19-6-2021.Vandaag hebben de inwoners van Reijscop in Harmelen zichtbaar gemaakt wat de plannen voor de windturbines van 240 meter hoog gaan betekenen voor Harmelen. Ze worden straks voor groot deel in Harmelen zichtbaar. Wilt u net als Inwonersbelangen dat er in gemeente Woerden geen plek is voor grote windmolens?… Lees Meer »

Geen uitsterfbeleid bomen Exercitieveld

Het college stelt voor om bomen die sterven op het Exercitieveld niet meer te vervangen. Inwonersbelangen wil dat deze wel vervangen worden. Geen uitsterfbeleid bomen Exercitieveld. Exercitieveld Woerden De afgelopen jaren is er het nodige te doen geweest over het Exercitieveld in Woerden. Het staat veel inwoners aan het hart. Het bestaat onder andere uit… Lees Meer »

Voorstel Witte Anjer Perkje in Woerden

Inwonersbelangen wil samen met het CDA en WeDo een Witte Anjer Perkje in Woerden. Dit als uiting voor de waardering voor de Nederlandse Veteranen. Op 24 juni wordt dit voorstel behandeld. Oproep Nationaal Comité Veteranendag In 2019 is het Nationaal Comité Veteranendag begonnen met de oproep aan Nederlandse gemeenten om hun veteranen te eren en… Lees Meer »