participatie

Waarom gaat het zo vaak mis met participatie?

Woensdag 14 december om 20.30 uur geeft Laurens van Voorst een lezing/presentatie over waarom het zo vaak mis gaat met participatie. De lezing wordt georganiseerd door Inwonersbelangen en is in het Dorpshuis Harmelen, Schoollaan 8 te Harmelen. Participatie wordt ervaren als vertel en verkoop Net als in veel andere gemeenten is er veel ontevredenheid over […]

Lees meer

Verslag debat Rembrandtbrug

Verslag debat Rembrandtbrug

Op donderdag 24 november is het politieke debat over de Rembrandtbrug gehouden. Hieronder een kort verslag. Meer tijd nemen voor besluitvorming Duidelijk is geworden dat de wens van de gemeenteraad is om meer tijd te nemen. De wens van het college om het in anderhalve week te kunnen afronden is te kort. Het gaat alleen […]

Lees meer

Terugblik gemeenteraad Woerden 17 november 2022

Op donderdag 17 november werd de begroting van gemeente Woerden voor 2023 behandeld. Het meest in het oog springend was het voorstel om de OZB met 12,2% te verhogen. Het is iets lager geworden, namelijk 9,2%. Dit was binnen de coalitie al beklonken. Er viel niet meer over te praten. Het is dan ook een […]

Lees meer

Rembrandtbrug Referendum

Inwonersbelangen is op straat, internet en op social media het gesprek aangegaan over de Rembrandtbrug. De plannen voor de Rembrandtbrug vallen slecht. Inwonersbelangen wil de keus voor een Rembrandtbrug voorleggen aan de inwoners door middel van een Referendum: Een Rembrandtbrug referendum op 15 maart 2023 met de Provinciale verkiezingen. Heel veel reacties in anderhalve dag […]

Lees meer

Rembrandtbrug

Rembrandtbrug 31,5 miljoen – gaan we niet doen

Heeft u een mening over de Rembrandtbrug? U kunt deze laten horen aan de gemeenteraad op 24 november. Hiervoor kunt zich aanmelden via: raadsgriffie@woerden.nl. U kunt ook per e-mail de gemeenteraad uw mening geven: raadsleden@woerden.nl De kosten van de Rembrandtbrug zijn onbeheersbaar De verwachte kosten voor de aanleg van de Rembrandtbrug zijn recent bijgesteld. Waar […]

Lees meer

verkeersdrempels

Verlagen verkeersdrempels Boerendijk-Essenpad

Over de hoogte van de verkeersdrempels Boerendijk-Essenpad waren klachten gekomen. Ze waren te hoog. Daarom heet de gemeente ze nu zo goed als verwijderd. Het effect is dat het nu een racebaan is geworden. Inwonersbelangen vraagt zich af of dit de bedoeling was. Verkeersdrempels voor veiligheid fietsers Tijdens de reconstructie van de Boerendijk werden de […]

Lees meer

Terugblik gemeenteraad

12,2% OZB verhoging – Terugblik gemeenteraad

Terugblik gemeenteraad. De wethouder van Financiën kondigde de begroting voor 2023 aan. Deze wordt in november in de gemeenteraad behandeld. Hij gaf aan trots te zijn op de begroting. Of dit ook voor de 12,2% OZB verhoging telt is maar de vraag. Voor Inwonersbelangen is dit een onacceptabele verhoging. Zeker in tijden financiële nood. De […]

Lees meer

seniorenwoningen

Forse versnelling bouw seniorenwoningen nodig

In Woerden is de behoefte aan seniorenwoningen heel groot. Een schatting van de wachtlijst levert op dat er 700-1200 mensen per direct een seniorenwoning willen betrekken. Dit bleek uit een bezoek van Inwonersbelangen aan het Park Oudeland. Hier zijn meerdere voorzieningen geconcentreerd op één plek voor de senioren van gemeente Woerden. Veel te weinig seniorenwoningen […]

Lees meer

Wie draait op voor juridische kosten Oudewater

Wie draait op voor juridische kosten Oudewater?

In het Algemeen Dagblad verscheen anderhalf week geleden een artikel over hoogoplopende juridische kosten bij Oudewater. Lees hier het artikel. Er is al €25.000,- voor uitgetrokken, waarbij rekening gehouden wordt met hogere uitgaven. De vraag is dan ook wie draait op voor juridische kosten Oudewater. Onduidelijkheid bij gemeente Oudewater Een gemeenteraadslid van Progressief Oudewater vermoedt […]

Lees meer

leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

In buurgemeenten van Woerden zijn signalen afgegeven dat het leerlingenvervoer (doelgroepenvervoer) sinds de start van het schoolseizoen niet goed verloopt. De vraag is of dit ook voor Woerden geldt. Leerlingenvervoer samen met andere gemeenten Inkoop van het leerlingenvervoer (doelgroepenvervoer) heeft Woerden vanaf 2018 in samenwerking met Stichtse Vecht, Oudewater en Ronde Venen geregeld. Op 22 […]

Lees meer