Westelijke randweg

Laat uw stem horen: http://westelijkerandweg.petities.nl

Samenvatting

Sinds 1987 is er de wens om de verkeersproblematiek in Woerden op te lossen door middel van een Westelijke Randweg. Aansluitend hierop een brug over de Rijn bij Rietveld. Deze weg is er na ruim 30 jaar nog niet. Daarom moet de gemeente nu beginnen met de aanleg ervan.

Historie Westelijke Randweg

In 1987 komt het rapport van DHV uit. Deze verkeersvisie geeft aan dat de enige en juiste oplossing voor de verkeersproblematiek in Woerden een brug over de Rijn bij Rietveld is en aansluitend een Westelijke Randweg naar de A12.

In 2003 wordt de Westelijke Randweg onderdeel van het A12Bravo project. In het projectplan staat dat eindelijk na vele jaren met de aanleg van deze weg de verkeersproblemen opgelost worden.

Westelijke Randweg

In 2012 wordt onder aanvoering van de D66 wethouder voorgesteld om de Westelijke Randweg te schrappen. Er zou geen geld voor zijn. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad stemt ermee in.

Verkiezingsthema 2018: Westelijke Randweg

Het verkiezingsthema van 2018 is de aanleg van Westelijke Randweg. De partijen van het CDA, Lijstvanderdoes, SP, VVD, LijstBakker en wij beloven dat de Westelijke Randweg aangelegd gaat worden. In totaal worden er 18 van de 31 raadsleden gekozen met deze verkiezingsbelofte. Via het kieskompas (14.970 keer ingevuld) wordt duidelijk dat 69% van de inwoners voorstander is van de Westelijke randweg.

Huidige coalitie ziet af van Westelijke Randweg

De coalitie van CDA, LijstvanderDoes, D66 en CU/SGP zien af van de Westelijke Randweg en een Brug bij Rietveld. Ze geven de voorkeur voor een Gildebrug en een weg in Nieuwerbrug. In hun begroting voor 2019 staat:
“Om bij te dragen aan de oplossing van het lokale probleem, leggen we allereerst een brug aan over de Oude Rijn om Rietveld aan te sluiten op de Hollandbaan. Dit scheelt in de spits 35% van het gemotoriseerd verkeer op de Rembrandtlaan, de Joz.Israelslaan en de Boerendijk/Hoge Rijndijk. Zo snel als mogelijk werken we het tracé uit. We kiezen voor de variant die effectief en efficiënt is om de verkeersproblematiek in Woerden West aan te pakken. Met de kennis van nu verdient de Gildenbrugvariant de voorkeur. Ook gaan we direct aan de slag met een oplossing voor de regionale verkeersstromen langs Woerden West. We onderzoeken daarom grondig in deze periode de mogelijkheden voor het doortrekken van de Molendijk naar het noorden, met een aansluiting op de noordelijke oever van de Oude Rijn. Daarvoor gaan we in gesprek met onze bestuurlijke partners: Bodegraven-Reeuwijk, de betrokken provincies en het Rijk.”

Recentelijke ontwikkelingen

De huidige coalitie komt niet verder dan studies die pas over 3 jaar afgerond zijn. Of met onhaalbare plannen komen zoals de Gildebrug en een weg bij de buurgemeente Nieuwerbrug. In onderstaand interview wordt dit duidelijk gemaakt.

Interview wethouder Noorthoek bij RPL-FM

Westelijke Randweg NU

Wij willen dat de stem van de kiezer gehoord wordt. Dat de stem van de kiezer uitgevoerd wordt. Voor de begroting 2020 moet de aanleg van de Westelijk Randweg opgenomen zijn. Alle handtekeningen worden in juni aangeboden aan de gemeenteraad. Dan wordt gestart met de begroting 2020.

Laat uw stem horen!

Teken de petitie:
http://westelijkerandweg.petities.nl