Geen geheime vergaderingen

Geen geheime vergaderingen, motie Inwonersbelangen aangenomen

De afgelopen periode is het aantal geheime vergaderingen in gemeente Woerden weer toegenomen. Met name rondom het onderwerp verduurzaming in het kader van de energietransitie. Inwonersbelangen wil geen enkele geheime vergadering. Alleen in een zeer uitzonderlijk geval als er schade uit voort kan komen.

Geen geheime vergaderingen

Geheime vergaderingen bij raadswerkgroepen

De afgelopen tijd zijn er twee werkgroepen voor de gemeenteraad van Woerden ingesteld. Dit om vroegtijdig met het college te kunnen spreken over de inhoud. Het gaat om de werkgroep Ruimtelijke Economisch Programma (REP)/Omgevingsvisie en de werkgroep Energietransitie. Bij het instellen van de werkgroepen is niet bepaald dat dit besloten, geheime vergaderingen zouden zijn. De werkgroepen zouden op reguliere vergadertijdstippen van de gemeenteraad plaatsvinden. Ondanks vonden er een aantal vergaderingen van deze werkgroepen achter gesloten deuren plaats.

Een enkele uitzondering voor een geheime vergadering

In zeer uitzonderlijke gevallen kan een vergadering achter gesloten deuren plaatsvinden. Als het college zaken van financiën of over specifieke personen wil delen. Bijvoorbeeld een aanbesteding waarvan het college een raming heeft gemaakt. Dit moet niet in het openbaar komen. Dan kunnen immers aanbieders, als ze weten wat het mag kosten, proberen het onderste uit de kan te halen. Daarmee betaalt de gemeente dan meteen de hoofdprijs. Terwijl goedkoper altijd ten goede van de belastingbetaler komt. Wettelijk moet er een artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aan een geheime vergadering ten grondslag liggen.

Motie geen geheime vergaderingen

De onderwerpen die achter de gesloten deuren besproken werden zijn volgens Inwonersbelangen juist vergaderingen die in het openbaar moeten plaats vinden. Zo raakt de energietransitie iedere inwoner de komende jaren. Moeten er windmolens geplaatst worden in gemeente Woerden? Wanneer en hoe gaan we van het gas af? Aanleiding voor Inwonersbelangen om een motie hierover in te dienen in de gemeenteraad. Hierin werd expliciet gesteld dat de werkgroepen openbaar zijn.

De motie is unaniem aangenomen en is hier te downloaden.