ACTIES BEHOUD HAP SEH WOERDEN

Hofpoort Ziekenhuis

28 mei 2014

Hofpoort

Een informatiebijeenkomst van 20 mei werden we geïnformeerd over fusieplannen van het Hofpoort met Sint Anthonius in Nieuwegein. De operatiekamers, bedden en andere klinische zorg verdwijnen, aldus de directeur van het Hofpoort. In het vervolg van haar toelichting gaf ze aan dat dit een onomkeerbare route is. Het is een ontwikkeling die in gang gezet is. De verzekeraars bepalen waar welke zorg verleend wordt. Schaalvergroting is noodzaak om aan de eisen te kunnen blijven voldoen.

Inwonersbelangen is het hier niet mee eens. Het Hofpoort vervult een belangrijke functie in het Groene Hart. Belangrijke zorg is straks alleen nog maar bereikbaar in Nieuwegein. Met het openbaar vervoer is een retourtje vanuit Woerden al gauw 3 uur. De ervaring is ook dat na het verdwijnen van de klinische zorg in de loop van de tijd ook de spoedeisende hulp weg bezuinigd wordt.

Inwonersbelangen heeft het college erop gewezen dat er sinds 1 januari een zorgspecifieke fusietoets van kracht is geworden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal nog een uitspraak doen over het voornemen tot fusie en dat betekent dat de gemeente haar stem nog kan laten horen. De door Inwonersbelangen ingediende motie is raadsbreed aangenomen.