Hondenbelasting afgeschaft

HONDENBELASTING AFGESCHAFT

Terugblik gemeenteraad 9 november

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad zich gebogen over de begroting voor 2024. Na jarenlang inzetten heeft Inwonersbelangen het voor elkaar gekregen dat de hondenbelasting afgeschaft is. Dit is de enige lastenverlichting voor de inwoners voor 2024. De OZB gaat met 9,5% omhoog. Ook andere lokale belastingen zoals afvalstoffen en rioolheffing gaan fors omhoog. Alleen de coalitiepartijen stemde in met deze begroting. Ook Lijst van der Does steunde de begroting, waarin 300.000 euro uitgegeven wordt om windmolens te plaatsen in Reijerscop-Harmelen.

OZB gaat met 9,5% omhoog

Het is duidelijk dat de coalitie van Lijst van der Does/CDA/CU-SGP/Progressief Woerden door wil gaan met te veel beleidsplannen. Plannen die veel te veel geld kosten. En alleen nog betaald kunnen worden door de lokale lasten fors te hogen. Vanuit de oppositiepartijen is er op aangedrongen om grote beleidsplannen van de coalitie te schrappen. Om zo de lokale lasten draagbaar te houden. Maar de coalitie wil hier niet aan. Dus we krijgen straks een Rembrandtbrug van 31,5 miljoen euro en wordt het veiligheidsbeleid tot nog maar een derde terug gebracht

Afschaffing hondenbelasting

Altijd ziet Inwonersbelangen kans om zaken die er toe doen voor inwoners, ondernemers en verenigingen voor elkaar te krijgen. Zo is de willekeurige hondenbelasting eindelijk afgeschaft. Er wordt ook geen belasting geheven voor katten. Daarbij bracht deze belasting ook nog bijna niets op, en koste dit veel administratieve rompslomp en controle.

afschaffen honderbelasting

Nieuw bos in Harmelen

Voor een nieuw bos in Harmelen is een eerste stap gezet. Inwonersbelangen heeft hier een voorstel voor gedaan. Het gaat om een bos tussen Haanwijk – Veldwijk – Cattenbroekerplas – N419 aan te leggen. Er is een initiatief groep de Groene Brug die onderzoekt naar mogelijk te realiseren van een bos gebied en als mooi bijkomstigheid is dat diverse eigenaren in dit gebied zelf bomen geplant hebben met oppervlakte van een aantal hectare.

Provincie Utrecht is op zoek naar locaties in de provincie waar bomen gepland kunnen worden.  De provincie heeft een bomenboekhouding. Daar waar bomen sneuvelen moet elders in de provincie nieuwe bomen gepland worden.

Ons voorstel dat de provincie gevraagd wordt om de mogelijkheden om een bos te realiseren is met een meerderheid aangenomen.

Snelheid maken met seniorenwoningen

Er is een onderzoek (door Springco Urban Analytics & Atrivé ) gedaan naar de samenstelling van de inwoners. In 2040 bestaat de totale bevolking van de gemeente Woerden voor 45% uit mensen, ouder dan 55 jaar. De voorkeur van hoe je woont veranderd met het ouder worden. Er is een grote behoefte aan grondgebonden koopwoningen (bijvoorbeeld zogenaamde woningen in een knarrenhof). Naast de grote behoefte voor appartementen als je ouder wordt. Op dit moment is er een groot tekort aan gewenste woningen voor 55-plussers. Daarom hebben wij voorgesteld om de beschikbare middelen van €120.000,- zo snel mogelijk in te zetten:

  1. Inzetten op de verbinding tussen sociaal domein/wonen en met een actieplan te komen.
  2. Nieuwe woonzorg initiatieven te toetsen en snel tot uitvoering te brengen.
  3. Het vergroten van de woonzorg aanbod en inzetten op doorstroming.
  4. Bij het volgende werk atelier alle zorginstanties te betrekken, zoals Thomashuis, Sinar Moluku, en het St. Antonius Ziekenhuis (alle hens aan dek).

Hier heeft de meerderheid van de gemeenteraad mee ingestemd.

Kijk hier de gemeenteraad terug.